Fri. Sep 24th, 2021

Problema lipsei medicilor de familie, discutată în Colegiul Prefectural

3 min read

Directorul general al CJAS Vaslui, Marius Arcăleanu, a declarat, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, că în judeţ ar mai fi nevoie de cel puţin 39 de medici. Comisiile paritare constituite la nivelul CJAS Vaslui, analizând situaţia medicilor şi a specialităţilor înregistrate în judeţ, au stabilit că în momentul de faţă, pentru o mai bună desfăşurare a actului medical pentru specialităţile existente la nivelul judeţului Vaslui, ar mai fi necesari 39 medici pentru specialităţile clinice la Vaslui, Bârlad şi Huşi, având în vedere populaţia judeţului Vaslui, precum şi programul de lucru al medicilor existenţi în contract cu instituţia, care nu poate fi mai mare de o normă sau o normă jumătate, conform normelor legale în vigoare. Specialităţile clinice deficitare în judeţul Vaslui, sunt: Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, Chirurgie toracică, Genetică medicală, Geriatrie şi Gerontologie, Hematologie, Nefrologie, Neonatologie, Neurochirurgie, Neurologie pediatrică, Ortopedie pediatrică, Chirurgie vasculară, Radioterapie, Chirurgie orală şi maxilo-facială şi Anestezie şi Terapie Intensivă. Din totalul celor 37 de specialităţi clinice pentru care se pot încheia contracte cu CJAS, în judeţul Vaslui s-au încheiat astfel de contracte pentru 23 de specialităţi, acoperite cu un număr de 204 de medici, dintre care 95 la Vaslui, 80 la Bârlad, 27 la Huşi, unul la Codăeşti şi unul la Negreşti. Pentru 15 specialităţi medicale clinice, dintre cele 23 pentru care se pot încheia contracte cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui, nu sunt medici suficienţi, conform datelor prezentate de reprezentanţii instituţiei. Directorul general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui, Marius Arcăleanu, a mai atras atenţia cu privire la lipsa medicilor de familie din judeţ, în special în mediul rural. Conform unei analize efectuate de comisia paritară la contractarea serviciilor medicale pentru anul 2021, s-a stabilit că numărul actual al medicilor de familie care asigură asistenţa medicală primară pe baza contractelor încheiate cu CJAS este de 138 iar necesarul de medici, raportat la populaţia judeţului Vaslui şi numărul optim de 1.800 de pacienţi înscrişi, prevăzuţi în normele de contractare, ar fi de 279, rezultând un deficit estimat de 141 de medici de familie. Pentru a veni în sprijinul medicilor de familie care doresc încheierea contractelor cu CAS Vaslui comisia paritară a stabilit ca numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural să fie de 400. De asemenea, este nevoie de o colaborare eficientă a administraţiilor locale cu medicii de familie, chiar impunerea prin legislaţie de a veni în sprijinul acestora cu facilităţi privind acordarea gratuită de spaţii pentru cabinete şi o dotare minimă a acestora, suportarea cheltuielilor cu utilităţile, precum şi de asigurarea unor spaţii corespunzătoare de locuit în zonele care sunt foarte puţin atractive din punctul de vedere al distanţei şi al condiţiilor de viaţă. Potrivit unui raport al CJAS Vaslui, zonele deficitare din punctul de vedere al numărului medicilor de familie din judeţ sunt pentru mediul rural Băceşti, Bogdăniţa, Ciocani, Coroieşti, Găgeşti, Griviţa, Iana, Ibăneşti, Măluşteni, Puşcaşi, Tutova şi Voineşti iar pentru mediul urban – oraşul Murgeni. În şase localităţi nu a activat niciun medic de familie timp de doi ani consecutiv.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.