Sat. Sep 25th, 2021

CJ Vaslui a aprobat o strategie de dezvoltare

3 min read

Oamenii de afaceri din județul Vaslui solicită în continuare o strategie de dezvoltare. Până când un astfel de document nu va fi pus în practică, nu va exista dezvoltare, iar criza forței de muncă se va prelungi. Mediul economic susține câ fiecare UAT are nevoie de o strategie economică. CJ Vaslui a aprobat anul trecut o strategie de dezvoltare economică cu orizontul de timp 2021-2027, iar conducerea instituției susține că de la vorbe privind necesitatea unei strategii trebuie să se treacă la fapte. Patronatul local susține în continuare că atât la nivel național, cât și în plan local nu există o strategie de dezvoltare, care să contribuie la relansarea economiei afectată de pandemia de coronavirus. Cum economia trebuie să își revină pe multimple planuri, este nevoie de o strategie punctuală de dezvoltare.
Referindu-se la cererile repetate ale mediului economic privind necesitatea unei strategii de dezvoltare, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, a spus că dincolo de a discuta foarte mult despre strategia de dezvoltare, trebuie să se si mai faca ceva. Acesta a precizat că județul Vaslui a avut o strategie în baza căreia s-au accesat fonduri europene și pe Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și pe programul operațional sectorial și pe alte programe care au fost gestionate fie la nivel regional, fie la nivel național. CJ Vaslui a finalizat proiectul ”Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”. Proiectul a început în anul 2018 și s-a finalizat în cursul anului 2020, valoarea totală a finanțării prin POCA 2014-2020 fiind de 816.478 lei. În urma consultării și implicării factorilor locali interesați și a comunității, a fost elaborată strategia de dezvoltare durabilă pentru perioada 2021-2027.
În luna septembrie 2020 CJ Vaslui a aprobat strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027.
Iata ce prevede proiectul:
Judeţul Vaslui a demarat încă un proiect cu finanţare europeană: „PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A JUDEȚULUI VASLUI”
Judeţul Vaslui, în calitate de beneficiar, a câştigat un nou proiect finanţat din fonduri structurale. Astfel, la data de 05.12.2018, a intrat în vigoare contractul de finanţare aferent proiectului „PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A JUDEȚULUI VASLUI”, Cod SIPOCA 518/MySMIS 2014: 125900. Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă în cadrul apelului de proiecte POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Componenta 1 CP10/2018 (pentru regiunile mai puţin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu data de 05.12.2018 până la data de 04.06.2020. Valoarea totală a proiectului este de 816.478,00 lei (inclusiv TVA), din care 800.148,44 lei valoarea eligibilă nerambursabilă (98%), 694.006,31 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (85%), respectiv 106.142,13 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat (13%) și 16.329,56 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%).
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice de către Consiliul Judeţean Vaslui pentru dezvoltarea economică şi socială a judeţului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategică.
Principalele activităţi propuse a se derula în cadrul proiectului sunt cele legate de:
-Elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027;
-Derularea programului de instruire și formare profesională;
-Diseminarea documentului de planificare strategică factorilor interesați.
Rezultate aşteptate:
un document de planificare strategică cu orizontul de timp 2021-2027, elaborat și asumat într-un cadru larg participativ și reprezentativ, de către o instituție a administrației publice locale de nivel județean;
minim 50 de persoane cheie, de la nivelul aparatului de specialitate al instituției Consiliului Județean Vaslui, cu competente îmbunătățite pentru elaborarea și implementarea politicilor publice locale până la finalizarea proiectului.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.