Sat. Sep 25th, 2021

Romeo Tălmaciu va deveni, post-mortem, „Cetăţean de Onoare”

1 min read

Consiliul Local Vaslui va dezbate în ședința ordinară din această săptămână un proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Vaslui profesorului Romeo Tălmaciu. Potrivit legislației în vigoare, CL Vaslui poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Vaslui.
„Ţinând cont de parcursul profesional deosebit, cumulul de performanţe artistice şi pedagogice, probitatea şi conduita morală, precum şi moştenirea nepreţuită pe care a lăsat-o urmaşilor, profesorul Romeo Tălmaciu face, cu siguranţă, parte din categoria personalităţilor vasluiene care merită aşezate la loc de cinste”, se arată în referatul la proiectul de hotărâre.
Întreaga sa activitate, reflectată în multitudinea de premii şi distincţii pe care Fanfara „Rotaria” – proiectul său de suflet – le-a obţinut, precum şi aprecierea şi parcursul ascendent pe care această formaţie le menţine în continuare, au adus, aduc şi, cu siguranţă, vor aduce şi pe viitor doar beneficii de imagine municipiului Vaslui. ”În acest sens, Grupul consilierilor locali ai PSD solicită compartimentului de specialitate întocmirea raportului şi dezbaterea atât în cadrul comisiilor de specialitate cât şi în plenul CLVaslui a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare post-mortem al Municipiului Vaslui domnului profesor Romeo Tălmaciu”, se mai precizează în referat.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.