Sat. Sep 25th, 2021

Piețele județului, aprovizionate cu sute de tone de produse agricole

2 min read

Direcția pentru Agricultură a Județului (DAJ) Vaslui a emis avize consultative pentru valorificarea a sute de tone de produse agricole. Cantităţile de produse agricole pentru care producătorii au solicitat solicitat înscrieri în carnetele de comercializare sunt cereale – 5.207 tone; plante oleaginoase – 894 tone; legume – 2.252 tone; fructe – 147 tone; pepeni verzi și galbeni – 231 tone; struguri – 4 tone; plante de nutreț – 1.381 tone; arbuști fructiferi – 21 tone; căpșune – 3 tone etc.
Fiecare persoană fizică care desfășoară activități economice în sectorul agricol, în calitate de producător agricol, are obligaţia de a deţine atestat de producător și carnet de comercializare, valabile pentru produsele supuse comercializării. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol reprezintă documentul pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole, obţinute în ferma/gospodăria proprie și este utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum și de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz.
Potrivit legislaţiei în vigoare, constituie contravenţii desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii de către persoanele fizice care nu deţin atestat de producător valabil, respectiv carnet de comercializare valabil și se sancţioneazăcu amendă de la 15.000 lei pânăla 22.500 lei, iar în cazul vânzării produselor agricole, altele decât cele din producţia proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu amendă de la 7.500 lei pânăla 15.000 lei.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.