Sat. Sep 25th, 2021

Fermierii din Ivești, Huși și Fălciu, cei mai productivi

2 min read

Fiecare persoană fizică care desfășoară activități economice în sectorul agricol, în calitate de producător agricol, are obligaţia de a deţine atestat de producător și carnet de comercializare, valabile pentru produsele supuse comercializării. Orice persoană fizică este îndreptăţită să se adreseze printr-o cerere primăriei locale, pe a cărei rază de competenţă se află ferma/gospodăria, în vederea obţinerii atestatului de producător și/sau a carnetului de comercializare, pentru produsele care urmează a fi comercializate.
Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol reprezintă documentul pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole, obţinute în ferma/gospodăria proprie și este utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum și de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz. Atestatul de producător și carnetul de comercializare sunt formulare cu regim special și se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, urmare a avizului consultativ emis de către Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Vaslui sau de către structurile asociative profesionaledin agricultură, după caz. Ȋn perioada 1 ianuarie–10 august DAJ Vaslui a primit solicitări din partea a 67 UAT-uri și a emis 835 avize consultative, dintre care 209 pentru eliberare de atestate de producător și 626 pentru înscrieri în carnete de comercializare a produselor ce urmează a fi valorificate, din gospodăriile proprii ale producătorilor agricoli locali”, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Primăriile cu cele mai multe cereri înregistrate pentru eliberări de avize consultative se regăsesc în localităţile Ivești (76 cereri), Huși (56 cereri), Fălciu (41 cereri), Puiești (30 cereri), Codăești (29 cereri), Vaslui (28 cereri), Banca (25 cereri), Zorleni (24 cereri), Berezeni (22 cereri), Negrești (20 cereri), iar la polul opus, se află cele din localităţile Boțești, Costești, Dodești, Grivița, Gherghești, Viișoara cu câte o cerere și Arsura, Băcani, Drînceni și Lunca Banului cu câte două cereri.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.