Sat. Sep 25th, 2021

Dezinsecție, la Vaslui, in perioada 10-12 august

3 min read

Primăria Municipiului Vaslui, prin operatorul SC Goscom Vaslui SA, va continua combaterea țânțarilor pe raza Municipiului Vaslui, prin aplicarea insecticidului menționat mai jos, pedestru și cu autoutilitara, după următorul program:
Marți, 10.08.2021, între orele 21.00 – 02.00 pe traseul: str. Decebal, str. Gării, Cartierele Gară I (str. Feroviari, Păcii, Podurilor), Gară II (str. Biruinței), Gară III (str. Avram Iancu), Gară IV (str. Zimbrului, Libertății), Cartier Racova (str. Dragoș Vodă, G. Enescu, C. Porumbescu, Dr. Ghelerter, Libertății, A. Șaguna, 1 Mai, 9 Mai), și străzile A. Ipătescu, Ghica Vodă, Gh. Racoviță, Smârdan, Cuza Vodă, Hușului, Spătar Angheluță, Gh. Lazăr, C. Negri, Alexandru cel Bun, A. Pann, Plevnei, Oltea Doamna, V. Alecsandri, C-tin Prezan, Florilor, Crizantemelor, E. Teodoroiu, Avântului, Grigore Ureche, Mr. Șonțu,
Victoriei, W. Mărăcineanu, malurile râului Delea ICIL – Podul de Fier.
Miercuri, 11.08.2021, între orele 21.00 – 02.00 pe traseul: străzile Călugăreni, V. Silvestru, Castanilor, Andrei Mureșan, M. Eminescu, Tipografiei, Miron Costin, M. Kogălniceanu, N. Iorga, A. Donici, Ion Creangă, Eternității, Salcâmilor, Cornișei, Livezilor, Unirii, Liliacului, Bujorilor, Matei Basarab, George Coșbuc, Gh. Asachi, Spiru Haret, Toma Caragiu, C-tin Dobrogeanu Gherea, M. Viteazul, 23 August, Peneș Curcanu, Petru Rareș, Racova, Radu Negru, Parcul Movas, Curțile Domnești, Teatrul de Vară, Parcul Tineretului, Cimitirul Eternitatea, Parcul Copou, Stadion, Ștrand.
Joi, 12.08.2021, între orele 21.00 – 02.00 pe traseul: Brodoc, Rediu, Zona Industrială, Zona Agroindustrială, Moara Grecilor, Gura Bustei, Viișoara, Bahnari, străzile Spitalului și Filaturii, Cartier 13 Decembrie – case, pe străzile: 8 martie, Dimitrie Cantemir, Ion Adam, Prof. V. I. Cataramă, A. Vlaicu, Eroilor, Caragiale, Muncii, Progresului, Berzelor, Cpt. Filote Claudiu, Vasile Lupu, Izvoarelor, Economiei, Narciselor,
V. Babeș, Solidarității, C-tin Tănase, Cartier 13 Decembrie – blocuri, pe străzile București, Cazărmii, Bucovinei, Ardealului, Dimitrie Bolintineanu, Logofăt Tăutu, Școlii.
În cazul acestor lucrări se va utiliza soluție de insecticid K-OTHRINE EC 84, produs avizat de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, nr. aviz 5014 BIO/18/12.24.
SC GOSCOM VASLUI SA desfășoară activitatea în baza Autorizației Sanitar-Veterinare nr. 111 din 25.07.2012.
În cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestor acțiuni, lucrările vor fi reprogramate în următoarele 24 de ore.
PRECAUȚII:
Se recomandă, pe cât posibil, evitarea prezenței în mediul exterior a persoanelor în timpul dezinsecției.
Atenționăm crescătorii de albine și pasionații de sericicultură de pe raza municipiului Vaslui (inclusiv Gura Bustei, Bahnari, Moara Grecilor) și recomandăm luarea de măsuri de protejare, deoarece insecticidul utilizat poate fi periculos pentru familiile de
albine și viermii de mătase.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR pentru insecticidul K-OTHRINE EC 84:
Ca indicații generale, în caz de contact cu acesta, se va ieși din zona periculoasă.
Așezați și transportați victima într-o poziție laterală stabilă. Scoateți imediat hainele contaminate și depozitați-le în siguranță.
În caz de inhalare, se va ieși la aer curat. Se va culca persoana respectivă și se va ține la căldură. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.
Dacă insecticidul intră în contact cu pielea, spălați cu multă apă și săpun sau, dacă este disponibil, cu polietilenglicol 400 și clătiți apoi cu apă. Apa caldă poate crește în mod subiectiv senzația de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicație sistemică.
În cazul pielii iritate, aplicați uleiuri sau loțiuni cu vitamina E. Dacă simptomele persistă, se va chema un medic.
În caz în care substanța intră în contact cu ochii, se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute și continuați să clătiți cu apă. Apa caldă poate
crește în mod subiectiv senzația de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicație sistemică. Aplicați picături pentru calmare, dacă este necesar, aplicați picături anestezice pentru ochi. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.
În caz de ingerare, se va clăti gura. NU se va induce stare de vomă. Nu se va lăsa victima nesupravegheată. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgenta.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.