Fri. Sep 24th, 2021

CJ Vaslui îmbunătățește procedurile de lucru

1 min read

Consiliul Județean Vaslui a derulat prin POCA 2014-2020 un proiect intitulat „Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”. Valoarea totală a proiectului a fost de 399.610 lei, din care 391.617 lei asistenţa financiară nerambursabilă (339.668 lei cofinanțare Uniunea Europeană și 51.949 lei finanțare de la bugetul de stat) și 7.992 lei cofinanțarea din partea CJ Vaslui. Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul CJ Vaslui și instituțiile subordonate. Printre activitățile derulate în cadrul proiectului se numără dezvoltarea unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției; identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul CJ Vaslui; elaborarea unui plan de integritate pe baza analizei instituționale și de risc etc. Rezultatele obținute în urma acestui proiect vor fi îmbunătățite în perioada de sustenabilitate. Ca și rezultate trebuie amintita participarea unui număr de 109 angajați ai CJ Vaslui și reprezentanți ai instituțiilor subordonate la cursul de formare profesională intitulat „Expert prevenire și combatere a corupției”. De asemeni, un numar de 26 de funcționari publici și personal contractual cu atribuții în aplicarea codului de etică la nivelul instituțiilor subordonate au fost instruite în domeniul eticii și integrității, iar 29 de aleși locali (consilieri județeni) au fost instruiți în domeniul eticii și integrității.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.