Wed. Jan 19th, 2022

Este in pregatire al doilea drum strategic

3 min read

Consiliul Judetean Vaslui va aproba nota conceptuală și tema de proiectare pentru proiectul „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”. Pentru pregătirea documentației tehnico-economice, CJ Vaslui va beneficia de 4,8 milioane de lei, în cadrul unui proiect în care ADR Nord Est este lider. Prin urmare, pentru a eficientiza realizarea investiției, serviciile de proiectare se vor realiza separat, pentru fiecare drum județean din cadrul axei rutiere strategice. Este vorba de Lotul 1 (DJ 243A) și Lotul 2 (DJ 243).
CJ Vaslui a depus în luna septembrie 2020 fișa de proiect cu titlul ,,Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”, în vederea obținerii finanțării pentru realizarea documentației tehnico-economice. Fișa a fost depusă în contextul lansării apelului destinat pregătirii de proiecte de infrastructura prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020. La finalul anului trecut Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est a informat CJ Vaslui că fișa de proiect a fost selectată pentru finanțare, iar proiectul va fi depus la Autoritatea de Management pentru POAT, în vederea obținerii finanțării. CJ Vaslui a aprobat participarea în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 și încheierea acordului de parteneriat cu ADR Nord-Est, lider de parteneriat. Acest proiect, în care sunt 11 parteneri, are ca lider de parteneriat ADR Nord-Est, iar valoarea totală a proiectului este de 49.756.074 lei. Din această sumă, județul Vaslui are alocați 4.864.818 lei, pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice la investiția ,,Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”.
În cadrul bugetului proiectului depus de UAT Județul Vaslui, pe lângă suma menționată, s-a mai prevăzut și suma de 451.617 lei pentru servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor – cheltuială considerată neeligibilă în cadrul acestui apel, dar absolut obligatorie conform legislatiei în vigoare. Din suma totală de 5.316.435 lei, pentru elaborarea documentației tehnico-economice și asistența tehnică din partea proiectantului la investiția ,,Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui” s-a alocat suma de 4.815.443,74 lei, iar diferența de 500.992 lei s-a repartizat pentru serviciile de verificare tehnică prin specialiști – verificatorii de proiecte, activitate care va face obiectul unui contract de achiziție separat. Pentru a încuraja participarea unui număr cât mai mare de ofertanți la procedura de achiziție și pentru a eficientiza procesul de realizare al investiției, atât pentru etapa de proiectare, cât și pentru cea de execuție, se propune ca serviciile de proiectare/elaborare/reactualizare a documentațiilor tehnico – economice să se realizeze separat pentru fiecare drum județean din care este compus axa rutieră strategică, respectiv pe 2 loturi, după cum urmează: „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui” – LOT 1 (DJ 243A) și „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui” – LOT 2 (DJ 243). Lungimea totală a tronsoanelor de drum modernizat în cadrul proiectului celui de al doilea drum strategic este de 74,360 kilometri din care: tronson 1 (DJ 243A) – 31,993 kilometri; tronson 2 (DJ 243) – 42,367 kilometri. Investiția facilitează tranzitul populației din 9 UAT-uri din județul Vaslui, pe ruta Galați-Bacău, cu ocolirea municipiului Bârlad. La aceasta se adaugă și populația județelor învecinate care accesează drumul. Grupul țintă al proiectului este format din 26.971 locuitori ai celor 9 comune traversate de traseul drumului strategic propus, din care: Pogana–2.992 persoane, Ciocani–1.638 persoane, Ivești–2.409 persoane, Pogonești–1.561 persoane, Tutova–3.311 persoane, Pochidia–1.629 persoane, Iana–3.870 persoane, Puiești– 4.661 persoane, Dragomirești–4.900 persoane.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.