Wed. Jan 19th, 2022

Inspectorii de la ITM Vaslui au controlat firmele de construcții

3 min read

În perioada 9-16 iunie inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui au desfăşurat acţiuni concertate de control, vizând relaţiile de muncă din domeniul construcţiilor, în cadrul campaniei naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, organizată de Inspecţia Muncii.Vizitele de inspecţie s-au realizat, inclusiv în zilele de week-end, la sediul şantierelor organizate pe raza judeţului Vaslui. Obiectivele campaniei au fost identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; identificarea angajatorilor care utilizează ilegal munca copiilor şi a tinerilor; determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare. Cele mai multe neconformităţi identificate în ceea ce priveşte relaţiile de muncă din domeniul construcţiilor, se referă la:
-angajarea personalului (inclusiv transmiterea CIM în REVISAL, în termenul legal);
-timpul de muncă şi timpul de odihnă; repausuri periodice (repausul săptămânal, repausul zilnic, sărbătorile legale);
-garantarea în plată a salariului minim în construcţii;
În perioada menţionată mai sus inspectorii ITM Vaslui au controlat în domeniul relaţiilor de muncă 32 de angajatori. Au fost constatate 61 neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere şi 6 abateri contravenţionale, materializate prin primirea la muncă a unui număr de 13 lucrători, fără întocmirea formelor legale de angajare, sancţionabile cu amenzi in cuantum de 260.000 lei.
Deşi s-a constatat o reducere a fenomenului, nerespectarea legislaţiei care reglementează relaţiile de muncă rămâne un factor de natură a genera consecinţe negative în plan social şi economic, în special în ceea ce priveşte munca nedeclarată, context în care se resimte nevoia intervenţiei instituţiilor de stat cu atribuţii în acest sens, pe direcţia creşterii gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor cu privire la necesitatea respectării prevederilor legale în domeniu. Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecinţelor sociale şi economice pe care le produce: persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială; lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat şi la concediu medical; lipsa accesului la pensie şi la indemnizaţie de şomaj; persoana care prestează munca fără forme legale de angajare, nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului; condiţii precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor; fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.