Thu. Jun 17th, 2021

Vasluiul, printre putinele judete cu sistem integrat pe deșeuri funcțional

2 min read

Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” (SMID) este printre cele patru proiecte funcționale de la nivel național. În total, în țară, sunt în derulare nu mai puțin de 16 proiecte SMID. Contractul de finanțare al proiectului a fost semnat în data de 14 aprilie 2011 și a beneficiat de o finanțare de aproximativ 40 milioane de euro, prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013. La finalizarea exercițiului bugetar europen 2007-2013, lucrările nefinalizate din cadrul proiectului și plățile pentru obiectivele de investiții realizate au fost fazate pe Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Lucrările nefinalizate și plățile fazate pe POIM 2014-2020 s-au ridicat la suma de 23.818.734 lei. Pe lângă groapa ecologică, proiectul european mai conține alte două contracte de lucrări care au vizat construcția a patru stații de transfer la Vaslui (capacitate de 48.087 tone/anual), Bârlad (capacitate de 40.149 tone/anual), Huși (capacitate de 20.331 tone/anual) și Negrești (capacitate de 9.573 tone/anual). La nivelul județului Vaslui au fost înființate 5 zone de colectare a deșeurilor: Negrești, Vaslui, Bârlad, Huși, Roșiești. Activitatea de colectare și transport este realizată în baza următoarelor contracte de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale: pentru Lotul 1 Negrești – contract încheiat între ADIV și S.C. Domighian’s Park SRL, pe o durată de 5 ani; pentru Lotul 2 Vaslui – contract încheiat între ADIV și S.C. Financiar Urban SRL, pe o durată de 8 ani; pentru Lotul 3 Huși – contract încheiat între ADIV și S.C. Urbana SA, pe o durată de 5 ani; pentru Lotul 4 – Bârlad – contract încheiat între ADIV și S.C. Urbana SA, pe o durată de 8 ani; pentru Lotul 5 Roșiești – contract încheiat între ADIV și SC Financiar Urban SRL.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.