Thu. Sep 16th, 2021

Ghidul solicitantului, varianta consultativă pentru submasura:

3 min read

4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”.

În cadrul acestei submăsuri sprijinul se acordă întreprinderilor pentru investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor şi marketingul produselor din fructe pentru:
modernizarea și crearea de unități de procesare* și comercializare*;
introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;
creşterea numărului de locuri de muncă;
aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES.
De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Cooperative agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
Societăți cooperative – înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
Grupurile și organizațiile de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor pomicole și care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.
Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.
Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

  1. Întreprinderi micro şi mici*:
    Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
  2. Întreprinderi mijlocii*:
    Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.100.000 euro
  3. Întreprinderi mari*:
    Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro
  • inclusiv forme asociative și producerea de băuturi alcoolice

În toate cazurile mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective.
Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 27 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.
Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.
Cei care doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup – Consultanta accesare fonduri .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.