Thu. Jun 17th, 2021

Fermierii care refuză să acorde informații la recensamant pot fi sancționați

1 min read

În perioada 10 mai-31 iulie se desfășoară la nivel județean și național în toate UAT-urile din România, Recensământul General Agricol 2020. Scopul fundamental al recensământului este asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol.
Timp de două săptămâni, în județul Vaslui au fost întâlniri cu cenzorii și cenzorii șefi, cu scopul de a-i instrui în vederea susținerii acțiunii în teren. Există în lege sancțiuni pentru fermierii care refuză să acorde informațiile solicitate. Perioada și momentul de referință ale recensământului sunt anul agricol 2019-2020 cuprins între 1 octombrie 2019 și 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile și persoanele care au lucrat în agricultură și anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecțiilor animaliere. De asemena, ziua de referință pentru efectivele de animale și adăposturile pentru animale este 31 decembrie 2020, iar pentru măsurile de dezvoltare rurală, ultimii 3 ani. Colectarea și înregistrarea datelor la recensământ se realizează de către recenzori, care sunt asimilați operatorilor statistici, prin interviu față în față, cu șeful exploatației agricole sau cu altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informațiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.