Thu. Jun 17th, 2021

S-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Vară din Vaslui

2 min read

Edificiul este considerat printre cele mai moderne din tara

Teatrul de Vară face parte din domeniul public al Municipiului Vaslui și reprezintă un obiectiv socio-cultural din cadrul Compartimentului Teatru de Vară aflat în subordinea
Biroului Activități Culturale și Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui.
În incinta Teatrului de Vară se vor desfășura manifestări cultural artistice (spectacole, concerte, video proiecții, etc), activități instructiv-educative și altele. În mod excepțional, se pot organiza și alte activități de interes public/privat.
În acest sens, pentru facilitarea organizării evenimentelor și diversificarea ofertelor este necesară întocmirea unui regulament care să cuprindă condițiile de administrare, funcționare și utilizare ale acestui obiectiv.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, dispun compartimentului de specialitate întocmirea raportului motivat și a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului de Vară Vaslui.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de

organizare și funcționare al Teatrului de Vară Vaslui

Teatrul de Vară Vaslui a găzduit de-a lungul anilor nenumărate evenimente cultural- artistice, sportive și de altă natură, evenimente care prin natura lor au reprezentat municipiul nostru la nivel local, județean și internațional.
Ca scop și domeniu de activitate, Teatrul de Vară Vaslui, obiectiv socio–cultural, poate fi utilizat pentru: Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru comunitate în scopul creșterii gradului de acces al cetățenilor la viața culturală;
-Stabilirea și promovarea de schimburi cultural-artistice, în țară și străinătate;
-Diversificarea ofertei culturale, multiculturalitate, identitate culturală, anti- discriminare;
-Creșterea gradului de acces și participarea populației la viața culturală;
-Organizarea de evenimente și manifestări culturale cu rol instructiv-educativ și/sau de divertisment: spectacole, festivaluri, concursuri și/sau competiții, concerte, seminarii, dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, ateliere de
lucru, târguri, etc.;
-Organizarea de evenimente culturale în parteneriat și în colaborare cu alte instituții și organizații neguvernamentale;
-Colaborarea cu instituții ale statului, organizații neguvernamentale și agenți economici, în vederea organizării și finanțării unor programe cu caracter socio- cultural pentru tineri;
-Cultivarea valorilor și autenticității creației populare, tradiționale și
contemporane, artei interpretative profesioniste și neprofesioniste în toate genurile artistice–teatru, literatură, coregrafie, muzică, arte plastice și altele.
De mentionat ca Teatrul de vara poate primi peste 900 de spectatori si ca este considerat printre cele mai moderne edificii de acest gen din tara.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.