Thu. Sep 16th, 2021

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE-PROGRAME ANUALE

1 min read

Programul privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul
2021 pentru activităţi nonprofit de interes local
Autoritatea finanţatoare, Municipiul Vaslui, cu sediul în municipiul
Vaslui, strada Spiru Haret nr. 2, cod fiscal 3337532, telefon
0235/310999, fax 0235/315946, e-mail pmv@primariavaslui.ro , în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile în anul 2021, conform bugetului propriu al Municipiului Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr. 54 din 15.04.2021, după cum urmează:

Suma aprobată-lei –

  1. Sport 700.000
  2. Cultură 200.000
  3. Culte religioase 200.000
  4. Asistență socială 50.000

TOTAL 1.150.000

Pot participa la procedura privind atribuirea contractelor de
finanţare nerambursabilă persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii.
Scopul programului este realizarea unor obiective de interes public
local.
Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul instituţiei:
www.primariavaslui.ro, unde este publicat Programul propriu de
finanţare pentru anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
Vaslui nr. 54 din 15.04.2021 şi/sau la telefon nr. 0235/310999 – int.
132/140.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.