Thu. Jun 17th, 2021

Încasări record, de 17,8 milioane lei, din impozite, la Primăria Vaslui

2 min read

Primăria Vaslui a încasat, în primul trimestru al acestui an, suma de 17,8 milioane de lei din taxe și impozite locale. Dacă ne raportăm la întreaga sumă prevăzută a fi colectată în acest an, care se ridică la 33,9 milioane de lei, rezultă un grad de colectare de 52,59%. Colectarea obligațiilor fiscale se datorează în primul rând atenției sporite a contribuabililor pentru a-și achita taxele și impozitele locale, dar și facilităților fiscale acordate persoanelor fizice și juridice. Dintr-un total de venituri de 220 milioane lei preconizate a fi colectate la bugetul local în acest an, în primele trei luni ale anului au fost încasate 48,5 milioane de lei, ceea ce reprezintă un procent de 22% totalul veniturilor.
Municipalitatea urmează să continue aceeași activitate pentru asigurarea veniturilor și în celelalte trei trimestre ale acestui an.
Bugetul local al municipiului Vaslui prevede la venituri suma de 220.460.000 lei, iar la secțiunea cheltuieli suma de 260.867.774 lei. Deficitul pe anul curent se ridică la valoarea de 40.407.774 lei.
La secțiunea Funcționare bugetul municipiului Vaslui pe anul 2021 prevede venituri de 150.296.774 lei, ceea ce reprezintă 68,17% din total buget local şi cuprinde venituri proprii, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată și subvenții.
La secțiunea Dezvoltare veniturile sunt de 70.163.226 lei, cheltuielile de 110.571.000 lei, ceea ce indică un deficit de 40.407.774 lei. Secţiunea de dezvoltare cuprinde venituri din subvenții, transferuri voluntare, altele decât subvențiile și sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări, reprezentând 31,83% din total buget local.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.