Wed. May 12th, 2021

Trei parteneri pentru restaurarea Ansamblului „Ștefan cel Mare” de la Băcăoani

1 min read

Consiliul Județean Vaslui va adopta o hotărâre privind proiectul „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, a cheltuielilor și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea acestuia. Valoarea proiectului este de 1.651.344 euro, din care 1.476.597 euro – valoarea finanțării nerambursabile și 174.747 euro valoarea contribuției totale a partenerilor proiectului. Județul Vaslui a depus în luna mai 2018 proiectul, în cadrul Programului Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020. În data de 12 octombrie 2020 a fost primită din partea Comisiei de selecție scrisoarea finală de confirmare a aprobării proiectului și a obținerii finanțării solicitate.

Județul Vaslui deține în domeniul public Ansamblul monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, amplasat în localitatea Băcăoani, comuna Muntenii de jos, Județul Vaslui, care este înscris în Lista monumentelor istorice. Intregul ansamblu monumental este afectat și se impune o intervenție urgentă pentru stoparea acestor fenomene de degradare. Din cele trei părți componente ale ansamblului monumental, proiectul prevede intervenții de stabilizare a terenului pe care este amplasată statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare, consolidarea și restaurarea soclului, refacerea celor două terase, curățarea statuii din bronz, refacerea patinei la statuie dar și la cele două basoreliefuri, restaurarea treptelor și alte lucrãri necesare pentru a pune în valoare ansamblul monumental și valorificarea sa în scop turistic.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.