Thu. Oct 21st, 2021

Bugetul județului Vaslui, salvat de UE

2 min read

Venituri de 514 milioane lei, din care Bruxelles-ul virează 129 milioane

Consiliul Județean Vaslui va aproba în ședința ordinară din această săptămână bugetul local pe anul 2021. Bugetul județului Vaslui se stabilește la venituri în sumă de 514.393.050 lei, iar la cheltuieli în sumă de 526.692.814 lei. Deficitul bugetar în sumă de 12.299.764 lei va fi finanțat din excedentul înregistrat la finele exercițiului bugetar 2020.
Secțiunea de funcționare a bugetului local al județului Vaslui, la partea de venituri, se stabilește în sumă de 257.300.431 lei, iar la cheltuieli în sumă de 260.622.902 lei, cu un deficit de 3.322.471 lei.
De asemenea, secțiunea de dezvoltare la partea de venituri, se stabilește în sumă de 257.092.619 lei, iar la cheltuieli în sumă de 266.069.912 lei, cu un deficit de 8.977.293 lei.
Veniturile bugetare provin din: impozit pe venit, profit și câștiguri de capital de la persoane fizice 37.919.000 lei; impozite și taxe pe bunuri și servicii 226.793.282 lei; venituri din proprietate 1.446.570 lei; subvenții de la bugetul de stat 118.344.929; sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020suma de 129.467.769. În cadrul „subvențiilor de la bugetul de stat”, pentru „finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap” se stabilește suma de 5.545.000 lei, pentru „subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială” se stabilește suma de 2.947.026 lei, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală se stabilește suma de 72.820.900 lei, pentru subvenții primite de la bugetul de stat în vederea finanțării unor programe de interes național destinate celor 11 proiecte ce se implementează de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui se stabilește suma de 17.107.000 lei și pentru „subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020” se stabilește suma de 19.925.003 lei. Cheltuielile bugetului pe anul curent se ridică la suma de 526.692.814 din care: cheltuieli de personal 143.432.268 lei; bunuri și servicii 51.952.758 lei; dobânzi 561.400; transferuri între unități ale administrației publice 35.847.596; asistență socială 13.752.559; proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 137.878.650. Cheltuielile pentru „autorități publice și acțiuni externe” se stabilesc în cuantum de 26.491.082 lei, din care: la cheltuieli de personal suma de 19.551.710 lei, la bunuri și servicii suma de 3.910.300 lei, la alte transferuri suma de 2.421.980 lei etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.