Sat. Oct 16th, 2021

Ansamblul monumental de la Băcăoani, restaurat cu fonduri europene

2 min read

În vederea restaurării, conservării și punerii în valoare a unei părți din Ansamblul monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, amplasat în localitatea Băcăoani, comuna Muntenii de Jos, Consiliul Raional Soroca din Republica Moldova, în calitate de aplicant și lider de parteneriat, împreună cu Județul Vaslui și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” (parteneri) au depus pentru finanțare proiectul „STEFAN CEL MARE, COMMON HISTORY-SHARED HERITAGE, SOROCA-VASLUI”. Obiectivul general al proiectului constă în conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric al județului Vaslui și al raionului Soroca prin restaurarea monumentelor reprezentative situate în cele două regiuni și prin organizarea de evenimente transfrontaliere menite să întărească identitatea culturală locală specifică și dialogul cultural. Proiectul, depus în 2018, a fost aprobat de către Comitetul Comun de Selecție al Programului Operațional Comun România- Republica Moldova, 2014-2020 și semnarea contractului de finanțare a avut loc în data de 31.03.2021. Implementarea proiectului se va realiza pe o perioadă de 24 luni și începe conform contractului de finanțare, cu data de 01.04.2021. Unul dintre obiectivele specifice preconizate a fi realizate pentru atingerea obiectivului general este executarea lucrărilor de restaurare necesare la Ansamblul Monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, situat în satul Băcăoani, județul Vaslui, pentru a îmbunătăți potențialul turistic transfrontalier. Pentru punerea în valoare a ansamblului monumental și valorificarea sa în scop turistic, pe platou va fi construit un punct de informare turistică. Valoarea totală a întregului proiect propus spre finanțare este de 1.664.118,40 euro, din care valoarea gestionată de UAT Județul Vaslui-partener 1 în cadrul proiectului (B1) este de 308.417,76 euro.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.