Mon. Apr 19th, 2021

Asistații din județ au datorii la stat de peste 3,6 milioane de lei

2 min read

Beneficiarii de prestații sociale din județul Vaslui trebuie să returneze la bugetul statului peste 3,6 milioane de lei. Grosul acestor debite a fost contabilizat în cursul anului 2020. Inspecția Socială a descoperit că mulți beneficiari nu își prezintă veniturile realizate ori au în proprietate autoturisme sau alte bunuri pe care nu le declară. Debitele au fost constituite la toate tipurile de asistență socială: venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei etc. Beneficiarii de prestații sociale înregistrează la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Vaslui debite în valoare de 3.683.740 lei. Din valoarea totală, suma de 731.241 lei este soldul din anul 2019 şi 2.952.499 lei reprezintă debite constituite în cursul anului 2020. În urma verificărilor s-a constatat că beneficiarii de prestații sociale nu aveau dreptul să încaseze sumele respective și, astfel, instituția noastră a constituit debite. Principala cauză pentru care s-au calculat debite este nedeclararea veniturilor realizare, deținerea de autoturisme sau alte bunuri aflate în proprietatea beneficiarilor. Una dintre prestațiile sociale de care beneficiază un număr mare de vasluieni este venitul minim garantat. Ajutorul social se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni români sau străini, inclusiv persoanelor fără locuință, ale căror venituri lunare se situează sub pragul de 142 lei – pentru persoanele singure și 527 lei pentru familia formată din cinci persoane. La sfârșitul lunii februarie 2021, erau în plată 7.842 beneficiari de venit minim garantat, care au încasat o sumă totală de 2.168.730 lei, suma medie achitată fiind de 276 lei. O altă prestație socială importantă este alocația pentru susținerea familiei. Alocația a fost instituită prin Legea nr. 277/2010 și se adresează familiilor ce au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și realizează venituri mai mici decât valoarea unui prag stabilit de lege. Unul din obiectivele acordării alocației de susținere urmărește stimularea frecventării cursurilor unei forme de învățământ. La sfârșitul lunii februarie 2021, județul Vaslui avea în plată 8.134 beneficiari de alocație pentru susținerea familiei, drepturile curente achitate în luna respectivă fiind de 1.396.323 lei. Tot în județ sunt înregistrați 98.097 beneficiari de alocație de stat pentru copii. În luna februarie aceștia au încasat o sumă totală de 23.014.128 lei. Creșterea numărului mediu de beneficiari care încasează alocație de stat are două explicații. În primul rând, este vorba despre cetățenii din Republica Moldova, care, după dobândirea cetățeniei române, își depun cererile de acordare a alocației în Romania. Majorarea numărului de beneficiari din ultima perioadă s-a înregistrat și pe fondul reîntoarcerii în țară a cetățenilor români care au lucrat în străinătate.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.