Mon. Apr 19th, 2021

Buget…auster, de saracie, pentru județul Vaslui!

2 min read

Consiliul Județean Vaslui a distribuit în teritoriu sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021.
Primarii au cerut aproape 950 milioane de lei, însă suma aflată la dispoziția CJ este de 27,1 milioane de lei, care poate acoperi necesarul de fonduri într-o proporție de numai 3%. În afară de Compania Națională de Investiții nu mai sunt programe unde să fie depuse solicitările de finanțare. Sunt peste 25.000 de proiecte în intreg județul. Anul acesta judetul primeste o sumă totală de 195.093 mii lei din sume defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Potrivit bugetului de stat pe 2021 suma de 33.174 mii lei este alocată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, iar 144.004 mii lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare. Un alt segment de finanțare în valoare de 3.014 mii lei vizează finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, iar 247 mii lei revin finanțării căminelor pentru persoanele vârstnice. Potrivit acelorași date, 3.177 mii lei reprezintă finanțarea pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar. De asemeni, cu suma de 3.970 mii lei se vor finanța drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, iar cu suma de 6.468 mii lei se asigură finantarea unor burse.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.