Thu. Apr 15th, 2021

Cheltuim mai mult decat producem

1 min read

Camera de Conturi Vaslui a publicat Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2019. În urma acțiunilor de control la nivelul UAT-urilor, s-a constatat că autoritățile locale au bifat un deficit bugetar de 26,8 milioane de lei. Dacă la cheltuieli suntem performanți, colectarea veniturilor proprii nu prezintă interes, încasările din impozite și taxe locale reprezentând doar 10,56% din resursele bugetare. Astfel, bugetele locale depind exclusiv de alocările de fonduri de la nivel central.
Potrivit Raportului privind finanțele publice locale pe anul 2019, în ceea ce privește execuția bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului se remarcă volumul mare al cheltuielilor față de încasările de venituri. Astfel, în județul Vaslui, la venituri de 1.327.110 mii lei au fost contabilizate plăți de 1.353.928 mii lei, ceea ce indică un deficit bugetar de 26.818 mii lei la capitolul bugete locale.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.