Mon. Apr 19th, 2021

Sedință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vaslui

1 min read

O sedință extraordinară (videoconferință) a Consiliului Local al Municipiului Vaslui a avut loc miercuri la pranz cu o ordine de zi care a cuprins următoarele proiecte de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Programului provizoriu de investiții al Municipiului Vaslui pe anul 2021;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării procedurii de selecție a administratorului SC LOCATIVA VASLUI S.R.L, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă.

Dorelian David

Anexă la Dispoziția nr. 80/05.03.2021privind convocarea de îndată
în ședință extraordinară a Consiliului Local Vaslui

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Programului provizoriu de investiții al Municipiului Vaslui pe anul 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării procedurii de selecție a administratorului SC LOCATIVA VASLUI S.R.L, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă.

     PRIMAR,                                     Avizat pentru legalitate,
 Ing. Vasile Pavăl                                      SECRETAR,
                                               Jrs. Eduard Lăcătușu 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.