Mon. Apr 19th, 2021

Ansamblul conacului Rosetti a fost catalogat ca monument istoric

1 min read

Recent, în Monitorul Oficial al României a apărut un Ordin al ministrului Culturii care reîntregește lista monumentelor istorice din județul Vaslui. „Având în vedere Referatul nr. 5.888/2019 din 27 octombrie 2020 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii privind clasarea imobilelor situate la adresa poștală satul Pribești, comuna Codăești, județul Vaslui, în Lista monumentelor istorice, cu denumirile Fântână, Corp secundar (…), ministrul culturii emite următorul ordin: Art. 1. – (1) Se clasează ca monumente istorice imobilele Fântână, respectiv Corp secundar, situate în satul Pribești, comuna Codăești, județul Vaslui, II – arhitectură, m – monument, grupa B, cu codurile în Lista monumentelor istorice VS-II-m-B-06870.03, respectiv VS-II-m-B-06870.04”, se arată în Ordinul 3493/2020 al ministrului Culturii.
Practic, astfel se întregește domeniul Ansamblului conacului Rosetti – Balș de la Pribești, construit în secolele XVII – XVIII pe o moșie atestată documentar încă din vremea lui Ștefan cel Mare și care a aparținut și unei alte mari figuri politice a secolului XII, Iordache Ruset, a cărui carte de întăritură primită de la boierii Divanului Moldovei era semnată de Dimitrie Cantemir. Cele două noi monumente istorice sunt însă de dată mai recentă, cel mai probabil de la sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XX, însă ele întregesc ansamblul arhitectonic și, prin clasarea lor în acest sens, micșorează riscul ca în apropierea conacului să poată fi ridicate alte construcții.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.