Thu. Sep 16th, 2021

Numeroase pensionări peste un mediu de afaceri înghețat

2 min read

Anul trecut, în județul Vaslui au ieșit la pensie 5.060 de persoane, peste jumătate din dosare fiind de pensie la limită de vârstă. Tot la finalul anului 2020, în județ activau 6.777 angajatori, din care 519 de angajatori noi, înregistrați în cursul anului precedent. Dacă ne raportăm la numărul total de pensionari și numărul contractelor de muncă active, conform datelor statistice, la un pensionar revin 0,70 salariaţi. În cursul anului trecut, Casa Județeană de Pensii (CJP) Vaslui a stabilit un număr de 5.060 dosare noi de pensie. În aceeași perioadă, au fost soluţionate un număr 5.931 de cereri de modificare de drepturi de pensie (recalculări, schimbări de grad, sistări de pensie, suspendări de pensie, modificare număr urmaşi, revizuiri ale dosarelor din oficiu). Pe categorii de pensii, situaţia deciziilor de înscriere la pensie emise în anul 2020 se prezintă astfel: 2.473 decizii de înscriere la pensie de limită de vârstă; 617 decizii de acordare a pensiei anticipate şi anticipate parţiale; 656 decizii de înscriere la pensie de invaliditate; 623 decizii de acordare a pensiei de urmaş. In 2020 au fost emise 42 decizii de acordare a unor indemnizaţii în baza legilor speciale (DL 118/1990, Legea 578/2004, Legea 309/2002) şi 649 decizii de respingere.
În evidențele CJP Vaslui sunt înregistrați în total 92.988 pensionari, care încasează o pensie medie de 1.068 de lei. Un număr de 81.709 pensionari sunt de stat și au o pensie medie de 1.138 lei. În schimb, cei 11.279 pensionari din agricultură beneficiază de o pensie medie de numai 558 lei. La tot acest tablou privind pensiile din sistemul public, cea mai mare pensie care provine din contribuție este în valoare de 9.802 lei. Potrivit acelorași date, în județul Vaslui sunt în plată 27.495 pensii sociale, din care 19.798 la Vaslui și 7.697 la Bârlad. Indemnizația socială pentru pensionari, așa cum e definită în OUG nr. 6/2009, se acordă pentru ca fiecare persoană căreia i se calculează o pensie sub un nivel minim garantat să primească cel puțin această valoare de pensie minimă garantată. În ceea ce privește piața muncii, județul Vaslui avea la finalul anului 2020 un total de 6.777 angajatori, din care 519 de angajatori noi au fost înregistrați în cursul anului precedent, De asemenea, un număr de 525 de angajatori aveau mai mult de 21 de salariați. În județul Vaslui sunt înregistrate 198 contracte colective de muncă, din care 53 de contracte au fost înregistrate în cursul anului trecut. Tot la finalul anului 2020, era înregistrate în județ 61.470 contracte individuale de muncă, din care 53.814 pe perioadă nedeterminată și 5.766 pe perioadă determinată. Conform datelor furnizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, au fost suspendate 1.768 de contracte, iar la 122 de contracte au fost operate detașări.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.