Mon. Mar 1st, 2021

Condiţiile cultivării plantelor modificate genetic

2 min read

Potrivit legislației comunitare și naționale în domeniul cultivării de plante modificate genetic, pe teritoriul României, se cultivă în scop comercial, pentru consum propriu sau producere de sămânță, numai plantele modificate genetic autorizate pentru cultivare în Uniunea Europeană.
Pentru a putea cultiva plante modificate genetic, cultivatorul trebuie să depună în fiecare an la Direcția pentru Agricultură Județeană, o cerere în vederea autorizării, până la 15 mai.
În ceea ce privește cultivarea de soia modificată genetic, aceasta este interzisă încă din 2007 odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, iar la porumb este admis în cultură produsul MON 810, pentru care modificarea genetică este destinată să protejeze recolta împotriva unui dăunător – sfredelitorul european al porumbului. Porumbul MON 810 a fost autorizat în 1998.
În conformitate cu Tematica și Programul cadru privind activitatea inspecțiilor tehnice din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, emise de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, consilierul cu atribuții de inspecție în domeniul organismelor modificate genetic din cadrul Direcției pentru Agricultură Județene Vaslui va efectua pe parcursul anului 2021, acțiuni de verificare și control în teritoriu, la agenții economici care cultivă porumb și/sau soia, în vederea identificării cultivatorilor de plante modificate genetic care își desfășoară activitatea fără autorizație de cultivare, eliberată de D.A.J. Vaslui sau depistării eventualelor impurificări cu organisme modificate genetic, prin efectuarea de teste în câmp sau la producția depozitata.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.