Thu. Sep 16th, 2021

Promovările salariale de la DGASPC Vaslui trebuie sa corespunda cu munca prestată

2 min read

Consiliul Județean Vaslui a aprobat o hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vaslui. Printre altele, reorganizarea vizează transformarea unui număr de 2 funcţii publice de execuţie din statul de funcţii al aparatului de specialitate al DAGSPC Vaslui, în vederea numirii funcţionarilor publici de execuţie definitiv.
S-a aprobat si transformarea unui număr de 8 funcţii publice de execuţie din statul de funcţii al aparatului de specialitate al DASPC Vaslui, în vederea promovării persoanelor care au susţinut examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut. Potrivit respectivei hotărâri s-a adoptat transformarea unui număr de 9 funcţii de execuţie, în regim contractual din statul de funcţii al aparatului de specialitate al DASPC Vaslui, în vederea promovării persoanelor care au susţinut examenele de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară celei deţinute. Totodată s-a aprobat transformarea unui număr de 5 funcţii de execuţie, în regim contractual din statul de funcţii al Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Dizabilităţi Vaslui, în vederea promovării persoanelor care au susţinut examenul de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară celei deţinute. Consilierii județeni PNL speră ca aceste avansări să aibă un corespondent în munca prestată de salariații respectivi.
A venit si replica din partea președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, care a afirmata că ”legal, după un anumit stagiu, salariații au dreptul să promoveze o treaptă de salarizare nouă. Ei sunt obligați să se conformeze fișei postului”.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.