Sun. Feb 28th, 2021

Desfășurarea activitǎţilor de formare profesionalǎ continuǎ

2 min read

Conform legislaţiei în vigoare, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui este autorizatǎ, de cǎtre Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui, sǎ organizeze cursuri de formare profesionalǎ pentru meseriile: Lucrǎtor în cultura plantelor, Lucrǎtor în creşterea animalelor, Apicultor, Legumicultor, Pomicultor și Tractorist agricol.
Ȋntrucât tematica abordatǎ în cadrul cursurilor vizeazǎ atât instruirea teoreticǎ cât şi cea practicǎ (desfaşurată în fermele vegetale, pomicole și zootehnice, de pe raza judeţului Vaslui), precizăm faptul că, la finalizarea cursurilor absolvenţii obţin un Certificat de calificare profesionalǎ necesar pentru ȋntocmirea Proiectelor de accesare a fondurilor europene – prin măsurile de susţinere financiarǎ din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, dar şi util ȋn desfăşurarea activităţilor ȋn domeniul ales.
Ȋn acest context, în anul 2020, un număr de 119 cursanți au absolvit cursurile de calificare a producǎtorilor agricoli, astfel: Apicultor 43 absolvenți, Legumicultor 12, Tractorist 26, Lucrător în cultura plantelor 22, Lucrător în creșterea animalelor 16, iar pentru cursurile de instruire aferente PNDR 2014-2020 au participat un număr de 10 beneficiari, respectiv pentru Măsura 10 – Agro-mediu și clima (3), Mǎsura 11- Agricultura ecologică (4) și Submăsura 6.1 (3).
De asemenea, pȃnă la această dată, la sediul Direcţiei pentru Agriculturǎ Judeţene Vaslui, prin Compartimentul de formare profesională, promovare şi elaborare proiecte, au absolvit un numǎr de 43 solicitanţi, după cum urmează: 13 persoane pentru cursul Lucrǎtor în cultura plantelor, 7 pentru cursul Lucrǎtor în creşterea animalelor şi 13 pentru cursul Apicultor.
Ȋn ceea ce priveşte înscrierea la Cursurile de formare profesionalǎ (nivelul II – 360 ore), acestea au un cost de 400 lei / curs, potrivit OMADR nr. 43/2017, se desfășoară pe o perioadă de 3 luni – în baza unui contract încheiat între instituţie şi solicitant, iar activităţile teoretice de instruire şi formare profesională au loc la sediul instituţiei noastre, situat în strada Eternităţii, nr. 1, Vaslui.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.