Sun. Feb 28th, 2021

Condiţiile de semănat la cultura de porumb în campania de primăvară 2021

2 min read

Ȋn conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a aprobat ca tratarea seminţelor de porumb cu produsele de protecţie a plantelor CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS și PONCHO 600 FS, pentru semănatul culturii de porumb în campania de primăvară a anului 2021, să se desfășoare în perioada 25 ianuarie – 24 mai 2021 iar tratamentul seminţei de porumb să fie efectuat numai de către prestatorii de servicii autorizaţi.
Ȋn acest sens, subliniem faptul că fermierii, care vor derula acţiuni de semănat a seminţelor de porumb, tratate cu unul dintre produsele precizate anterior, au următoarele obligaţii:
• să anunţe în timp util atât primăriile cât și apicultorii din zonă, cu privire la perioada în care se vor desfășura acţiunile de semănat a seminţelor tratate;
• să utilizeze sămânţa tratată numai în zonele și pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp;
• să marcheze parcelele unde au fost înfiinţate culturi de porumb cu seminţe tratate, folosind plăcuţele de avertizare primite la achiziţionarea seminţei, pe care va fi inscripţionată sintagma ,,sămânţă tratată cu neonicotinoide”;
• să efectueze însămânţarea cu semănători dotate cu deflector, care asigură un înalt grad de încorporare a seminţei în sol și reduce la minimum emisiile de praf în atmosferă;
• să nu se depisteze sămânţa tratată neîncorporată în sol la controalele efectuate după însămânţare;
• să aplice toate măsurile ce se impun, pentru a se asigura protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.