Fri. Feb 26th, 2021

Finanțarea investițiilor în sectorul vitivinicol

2 min read

Potrivit H.G. nr. 868 / 2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, aceștia beneficiază de următoarele măsuri de susținere financiară:
-restructurarea și reconversia plantațiilor viticole;
-promovarea vinurilor;
-asigurarea recoltei;
-investiții;
-distilarea subproduselor.
Toate programele de restructurare / reconversie, care sunt supuse aprobării Direcției pentru Agricultură Județene, potrivit Ordinului ministrului agriculturii nr.1508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare / reconversie a plantațiilor viticole, eligibile pentru finanțare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, vizează exclusiv înființarea și modernizarea plantațiilor de viță-de-vie destinate producerii strugurilor pentru vinuri cu denumire de origine controlată și a vinurilor cu indicație geografică, din regiunile viticole, podgoriile și centrele viticole prevăzute în legislația națională în vigoare.
Astfel, pentru a beneficia de fondurile necesare realizării unor asemenea investiții, persoanele interesate trebuie să depună la Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui planuri individuale de restructurare / reconversie, în sesiune deschisă (tot timpul anului), în vederea analizării și aprobării acestora, de o comisie formată din două persoane din cadrul instituției și un reprezentant al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole. După aprobare, aceste planuri sunt transmise la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării.
Măsurile eligibile sunt: defrișarea, proiectarea, pregătirea terenului, plantarea, instalarea tutorilor, instalarea sistemului de susținere pentru conducere și palisaj, pentru care se acordă un sprijin financiar de 17.995 euro / ha, pentru planurile care includ defrișarea și 16.845 euro / ha în cazul în care defrișarea este efectuată anterior depunerii planului individual.
Subliniem faptul că, în anul 2020, la D.A.J.Vaslui au fost depuse și aprobate 5 planuri individuale de restructurare / reconversie pentru suprafața totală de 155,35 ha, valoarea totală a sprijinului financiar fiind de 2.739.345,75 euro.
Cât privește măsurile de susținere financiară pentru promovarea vinurilor, asigurarea recoltei, investiții și distilarea subproduselor, acestea se derulează exclusiv prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.