Sat. Mar 6th, 2021

Consultări la DAJ Vaslui

3 min read

S-au stabilit normele de venit din sectorul vegetal şi zootehnic

pentru anul 2021

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 30/2019 privind aprobarea Metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum și a Metodologiei de calcul a reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art.76 alin. (1) lit.c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui a transmis în data de 19.02.2021, către structurile asociative profesionale, invitaţia de a participa la consultările privind stabilirea normelor de venit unitare utilizate la impunerea veniturilor din activităţile agricole pentru anul 2021.
Este necesar să amintim faptul că, în baza legislaţiei în vigoare, normele de venit utilizate la impunerea veniturilor, obținute din exploatarea terenurilor agricole reprezintă rezultatul exprimat în lei / hectar, obținut prin diferența dintre valoarea producției vegetale și cheltuielile efectuate, pentru fiecare cultură / plantație, iar în cazul celor obținute din creșterea și exploatarea animalelor, acestea se stabilesc diferențiat, în funcție de valoarea producției animale și de cheltuielile efectuate, pe parcursul unui an calendaristic, pentru obținerea producției, la nivelul fiecărui județ.
Ȋn acest sens, în cursul zilei de joi – 21.01.2021, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui au avut loc întâlniri aplicate cu reprezentanţii structurilor asociative, în cadrul cărora au fost dezbătute diverse teme, precum discuţii referitoare la cantitatea producţiei vegetale / zootehnice / apicole obţinută, valorile cheltuielilor (per ha / cap de animal sau pasăre / familie de albine) pentru producţiile din anul 2020 – înregistrate în documentele justificative predate, dar și la propunerile lansate de cei prezenţi, în vederea stabilirii normei de venit la produsele agricole pentru anul 2021.
Astfel, normele de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activități agricole, precum și normele de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin.(1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, pentru județul Vaslui, sunt:

Nr.
Crt.
Produse vegetale
Norma de venit lei/ ha Norma de venit unitară lei/ unitate de măsură produs

 1. Cereale 170 0,0563 lei/kg
 2. Plante oleaginoase 236 0,1525 lei/kg
 3. Cartof 1219 0,1392 lei/kg
 4. Sfeclă de zahăr 1021 0,0257 lei/kg
 5. Tutun 0 0
 6. Legume în câmp 1173 0,1272 lei/kg
 7. Legume în spații protejate 1976
  0,1037 lei/kg
 8. Leguminoase pentru boabe 103 0,0896 lei/kg
 9. Pomi pe rod 1700 0,4188 lei/kg
 10. Vie pe rod 302 0,0468 lei/kg
 11. Arbuști fructiferi 1075 0,4080 lei/kg
 12. Flori și plante ornamentale 1670 0,0288 lei/kg
 13. Plante medicinale și aromatice 349 0,2272 lei/kg

Nr.
Crt.
Animale
Norma de venit
lei/ cap/
familie de albine

Norma de venit unitară
lei/ unitate de măsură produs
1.
Vaci 125 lapte: 0,029 lei/litru

vițel: 14,00 lei/cap

vacă reformă: 46,25 lei/cap

 1. Oi 11 lapte: 0,085 lei/litru

lână: 0,084 lei/cap

miel: 3,553 lei/cap

oaie reformă: 12,71 lei/cap

 1. Capre 11 lapte: 0,068 lei/litru

ied: 2,849 lei/cap

capră reformă: 10,18 lei/cap

 1. Păsări de curte 1,50 pasăre: 0,0001 lei/cap

ouă: 0,003 lei/cap

reformă: 0,002 lei/cap

 1. Porci pentru îngrășat 19

Porci pentru îngrășat: 0,173 lei/cap

 1. Albine 23 miere: 0,92 lei/familie de albine

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.