Tue. Mar 9th, 2021

Alta listă de așteptare la CJAS Vaslui

1 min read

La Casa Judeteana de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui s-a întocmit o noua listă de așteptare. La momentul actual sunt înregistrate la CJAS Vaslui un numar de 171 de cereri pentru toate tipurile de dispozitive medicale. Cele mai multe solicitări sunt pentru proteze auditive. În această lună s-au emis 850 decizii de aprobare pentru concentratoare de oxigen, dispozitive pentru protezare stomii și incontinență urinară.
În prezent Casa Judeteana de Asigurări de Sănătate Vaslui se află în relație contractuală cu 61 de furnizori de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale.
În cursul anului 2020 Casa a aprobat un număr de 3074 cereri pentru dispozitive medicale, dintre care 607 solicitări au fost pentru proteze auditive, 486 pentru dispozitive protezare stomii și 410 pentru concentratoarele de oxigen.
Comparativ cu anul 2019, în anul 2020 s-a înregistrat o creștere a cererilor pentru dispozitive medicale, numărul aprobărilor crescând cu aproximativ 10%, respectiv cu 303 solicitări.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.