Sun. Feb 28th, 2021

Asigurarea la sistemul public de pensii, un lux

1 min read

Contributia lunara va crește la 575 de lei

Începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.300 lei. Astfel, în cazul asiguraţilor care au încheiat contracte de asigurare socială, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În consecință, Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) anunță că începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ este de 2.300 lei.
Având în vedere că, potrivit legii, contribuţia pentru pensii este de 25% din salariul brut, înseamnă că aceasta se va majora de la 558 de lei la 575 de lei pe lună. Adică 17 lei în plus în fiecare lună.
Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) aduce la cunoştinţă faptul că, din iniţiativa casei teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.300 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului.
Se pot asigura în sistemul public de pensii, facultativ, pe bază de contract de asigurare socială avocații, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.