Sun. Feb 28th, 2021

CJ Vaslui va aloca 6 milioane de lei pentru lucrările executate de firme de constructii

2 min read

Consiliul Județean Vaslui va direcționa suma de 6 milioane de lei pe secţiunea de dezvoltare, pentru plata unor lucrări executate de către constructori. Fondurile provind din excedentul bugetar pe anul precedent, care se ridică la o suma de peste 19 milioane de lei. Restul banilor se va utiliza în funcţie de necesităţile care vor rezulta în momentul întocmirii bugetului local al judeţului pe anul 2021.
La sfârșitul anului 2020, bugetul local al judeţului Vaslui a înregistrat un excedent în suma de 19.152.344 lei. 7.015.461 lei din suma este rezervată pentru efectuarea cheltuielilor ce au fost stabile prin acte normative sau de către finanţatori. În acest sens, suma de 6.322.471 lei are destinaţia de a finanţa refacerea drumurilor judeţene, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamitaţi naturale. De asemenea, fondul de 400.000 lei este suma alocată de municipiul Vaslui pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii la Spitalul Judeţean de Urgenta Vaslui, iar diferenţa de 292.990 lei reprezintă prefinanţarea primită de la finanţator pentru proiectul ”Reabilitare şi modernizare Drum strategic judeţean Bârlad – Laza – Codăeşti (dJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)” şi pentru proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei Covid-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordinate UAT Judetul Vaslui”.
Din diferenţa de 12.136.883 lei, Consiliul Județean Vaslui propune utilizarea în acest moment a sumei de 6.000.000 lei pe secţiunea de dezvoltare, pentru plata unor lucrări executate de către constructori, iar restul de 6.136.883,29 lei se va utiliza în funcţie de necesităţile care vor rezulta în momentul întocmirii bugetului local al judeţului pe anul 2021.
Conform legislației în vigoare excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar se utilizează în baza hotărârii consiliului judeţean, pe trei destinaţii.
Prima este finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. O a doua destinaţie priveşte acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării primei destinaţii. A treia destinaţie o reprezintă acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la finele exerciţiului bugetar.
Excedentul bugetar poate fi utilizat şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare dacă actul normativ prin care s-a alocat o sumă unui UAT prevede această posibilitate.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.