Wed. Jan 27th, 2021

La zi in agricultura vasluiana

2 min read

In perioada noiembrie – decembrie 2020, la nivelul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene (DAJ) Vaslui, în colaborare cu reprezentanţi ai primăriilor cu atribuţii în domeniul agricol s-au desfășurat trei acţiuni foarte importante pentru sectorul agricol, după cum urmează: – Suprafaţa recoltată și producţia obţinută, aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor șipesticidelor, plantările și defrișarile de vii și pomi;- Balanţa suprafeţelor arabile și inventarierea culturilor însămânţate în toamna acestui an;- Programul producţiei agricole pentru anul 2021.Ȋn ceea ce privește suprafaţa recoltată și producţia obţinută în anul agricol 2019-2020,subliniem faptul că acesta a fost caracterizat, în general, de secetă, atât în toamna anului 2019 câtși în primăvara și vara anului 2020, motiv pentru care producţiile medii obţinute la niveluljudeţului au fost mult mai mici faţă de anul precedent. De exemplu, la cultura grâului, producţiamedie a fost de 1.311 kg/ha faţă de 3.842 în anul 2019.La cultura porumbului, cultura care ocupă primul loc în structura culturilor, producţiamedie a fost de 535 kg/ha faţă de 4.523 kg/ha în 2019, reliefăm faptul că, de pe suprafeţeînsemnate nu au fost obţinute producţii, gradul de calamitate al culturilor afectate de seceta fiindde 100%. La floarea soarelui, producţia medie a fost de 884 kg/ha faţă de 1.990 kg/ha obţinută în2019.Menţionăm faptul că, în anul 2019 de pe suprafata totală de 223.227 ha cultivate cu grâu,porumb, floarea soarelui și rapită s-a obţinut o producţie totală la nivelul judeţului, de 793.770tone, iar în anul 2020, de pe aproximativ aceeași suprafaţă, a fost obţinută o cantitate totală de163.907 tone, cu 79% mai mică decât în anul precedent.Cu privire la inventarierea culturilor însămânţate în toamna acestui an, în urmacentralizării informaţiilor furnizate atât de primării, pentru suprafeţele înfiinţate de gospodăriilepopulaţiei, cât și de exploataţiile agricole comerciale (societati comerciale / agricole, II, AF,PFA) rezultă că au fost înfiinţate culturi de toamnă pe o suprafaţă de 87.991 ha (32% dinsuprafaţa arabilă a judeţului), din care: grâu 64.061 ha, orz 7.635 ha, triticale 325 ha, orzoaică 348 ha, secară 32 ha, rapiţă 15.025 ha, legume 251 ha și 314 ha cu plante de nutreţ. Pentru campania agricolă de primăvară, suprafaţa totală pe care se vor înfiinţa culturi deprimăvară este de 173.966 ha, din care porumbul va ocupa cea mai mare suprafată în structuraculturilor de primăvara, respectiv 93.704 ha, pe locul al doilea, cultura de floarea soarelui 55.814ha, orzoaică de primavara 2.253 ha , ovăz 1.670 ha, soia 544 ha, 946 ha cu in, 551 ha cu sfeclă dezahăr, leguminoase 1.412 ha, 1.294 ha cu cartofi, legume în câmp și solarii 4.988 ha, diferenţa de10.790 ha fiind alte culturi cu suprafeţe neînsemnate cum ar fi: areale pentru fân și masă verde,porumb siloz, sfeclă furajeră, sorg, pepeni verzi și galbeni, etc.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.