Sat. Oct 16th, 2021

Zicere adevarata de la PS Ignatie:

4 min read

„Să cântărim foarte bine care ne sunt prioritățile în viață!

Să nu consumăm energie pe cele care sunt nesemnificative, pe cele

ce nu ne împlinesc în mod autentic!”

Duminică, 13 decembrie 2020, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Murgeni, Protopopiatul Bârlad.
Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele protopop Vasile Lăiu și părintele paroh Iorgu Țicău.
În omilia rostită cu acest prilej, Ierarhul Hușilor, a explicat profilul celor care au refuzat invitația la cină.
Preasfinția Sa a vorbit despre capacitatea de a discerne între ceea ce este esențial și ceea ce este secundar în alegerile pe care le facem în viață:

«Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu El la masă I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi în împărăţia lui Dumnezeu!» Luca 14, 15
De fapt, acești oameni au avut o atitudine de o manieră consacrată pentru fiecare dintre noi. Nu reușim, în peregrinarea noastră pământească, să discernem între ceea ce este cu adevărat esențial și ceea ce este secundar, lipsit de importanță. Le inversăm, în modul nostru de a ne comporta și de a ne raporta, atât față de Dumnezeu, cât și față de oameni”, a spus PS Ignatie.
Părintele Episcop Ignatie a arătat de ce pretextele invocate de cei ce au refuzat participarea la cină sunt artificiale și fără fundament:
„Pretextele invocate de cei care s-au scuzat sunt artificiale în comparație cu Cel care i-a poftit, cu statutul Său.
Primul s-a scuzat spunând că a cumpărat un pământ și vrea să se ducă să îl vadă.
De ce este artificial argumentul? Este imposibil să cumpărăm un pământ, să îl negociem dar să nu îl vedem, să nu știm pe ce dăm banii. Scuza trădează o lipsă de inteligență. Ori de câte ori ne propunem să cumpărăm ceva, întâi vedem acel lucru. Mai mult decât atât, putea să vadă pământul achiziționat și după cină.
Cel care a invocat această scuză este simbolul celor care sunt foarte legați de cele pământești, ignorându-le pe cele cerești. Sunt atât de «hipnotizați» de pulberea pământului, încât nu mai au resursele necesare să cultive cele spirituale.
Așa cum pământul, în contact cu apa, se transformă în glod, la fel, cei care pun cele pământești mai presus de cele spirituale, transformă viața lor într-un noroi. Se murdăresc pentru că idolatrizează cele pământești.
Toate sunt binecuvântate, inclusiv cele care sunt legate de viața pământească, însă Dumnezeu ne cere să nu ne atașăm de ele mai mult decât de cele spirituale, să nu ne lăsăm acaparați de ele căci ne vor deturna din drumul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu”, a mentionat PS Ignatie.
Preasfințitul Părinte Ignatie a arătat că masa la care ne cheamă Domnul Hristos este Sfânta Liturghie:
„Această parabolă a fost intitulată de Mitropolitul Antonie Plămădeală «parabola pretextelor», a scuzelor nefondate, fără niciun temei.
Să cântărim foarte bine care ne sunt prioritățile în viață.
Să nu consumăm energie pe cele care sunt nesemnificative, pe cele ce nu ne împlinesc în mod autentic, ca oameni, oricât ar fi de deosebite și de binecuvântate. În comparație cu veșnicia, cu chemarea lui Dumnezeu de a sta cu El la masă, toate sunt trecătoare și nu ne aduc împlinire.
Dumnezeu ne cheamă, pe fiecare dintre noi, în duminici si sărbători, la masă. Liturghia este «Ospățul credinței» – așa cum o numește Sfântul Ioan Gură de Aur.
Din păcate, și noi avem foarte multe motive, artificiale, să refuzăm. Nu suntem suficient de motivați duhovnicește, în comparație cu ceea ce ne dăruiește Dumnezeu când venim la Sfânta Liturghie.
Hristos ni se dăruiește, fiecăruia în parte, îndemnându-ne: «Luați mâncați, acesta este Trupul Meu…; beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor». Să avem discernământul de a intui, din timp, ceea ce este esențial pentru viața noastră!”
În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Alexandru Borcea.
La final, Preasfinția Sa a acordat mai multe diplome de vrednicie unor creștini care s-au implicat, de-a lungul timpului, în proiectele parohiei.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.