20/06/2024

Circa 2500 de tablete pentru elevii din municipiul Vaslui

1 min read

Municipiul Vaslui va participa în calitate de beneficiar, în cadrul celui de al doilea apel de proiecte aferent Acţiunii 2.3.3 – îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e- educaţiei, e-incluziune, e-cultură. Sursa identificată pentru finanţarea acestui proiect este Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020.
Proiectul va cuprinde achiziţia a 2.460 de tablete şcolare, acțiune care este iniţiată din luna septembrie. Grupul ţintă va fi format din elevii/profesorii din cele 16 unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiul Vaslui. Durata proiectului va fi de 6 luni de zile.
Obiectivul specific al proiectului este creşterea gradului de utilizarea a internetului. Intervenţiile legate de TIC în educaţie vor viza dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line astfel încât să se asigure în bune condiţii desfăşurarea activităţilor didactice în anul şcolar 2020-2021.
Municipiul Vaslui este solicitant eligibil al proiectului din categoria autorităţilor publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.