Sun. Jun 20th, 2021

706 agenti economici in agricultura judetului Vaslui

2 min read

Ȋn urma consultării producătorilor agricoli organizaţi în exploataţii comerciale (care produc pentru piaţă) precum și a reprezentanţilor primăriilor pentru producătorii individuali,
privind suprafaţa de teren agricol pe care aceștia o vor semăna cu o serie de culturi de toamnă, pentru anul agricol 2020-2021 a rezultat o suprafaţă propusă de 80.032 ha, reprezentând 27% din
suprafata arabilă a judeţului Vaslui, structurată pe deţinători, după cum urmează:
2.138 ha – societăţi agricole
50.429 ha – societăţi comerciale
17.111ha – întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale
9.966 ha – gospodăriile populaţiei
328 ha – unităţi de cercetare
60 ha – alţi detinători
Ȋn ceea ce privește structura culturilor, aceasta este reprezentată în cea mai mare parte de cultura grâului printr-o suprafaţă totală propusă de 63.126 ha urmată de rapiţă de 8.824 ha, 5.834
ha de orz, 526 ha de orzoaică, 333 ha de triticale, 540 ha plante cu nutreţ, 322 ha legume, 74 ha secară și 453 ha alte culturi.
Potrivit informaţiilor comunicate bisăptămânal de către fermierii locali, până la această dată, gradul de însămânţare al culturilor este de 86% din program, respectiv 14.160 ha cu rapiţă, 6.692 ha orz, 196 ha orzoaică, 229 ha triticale, 297 ha plante de nutreţ, 18 ha secară, 188 ha legume, 47.004 ha grâu și 41 ha cu alte culturi.
”In urma unei analize atente se observă o creștere substanţială la cultura de rapiţă, respectiv cu 60% mai mult faţă de program, iar în cazul culturii grâului se constată, până în prezent, faptul că s-a semănat doar 74% din suprafaţa stabilită în program, datorită condiţiilor meteorologice neprielnice din ultima perioadă.
Subliniem faptul că, în prezent, la nivelul judeţului Vaslui își desfășoară activitatea în sectorul agricol, un număr de 706 agenţi economici, care exploatează o suprafaţă totală de 165.714 ha, respectiv 41% din suprafaţa agricolă a judeţului”, ne-a transmis
Gigel Crudu, director executiv in cadrul Directiei pentru Agricultura a Judetului Vaslui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.