Tue. Nov 30th, 2021

IPS Ignatie: „Maica Domnului să ne ajute să devenim un «chivot» în care Hristos să se întrupeze!”

3 min read

Sâmbătă, 21 noiembrie, de Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, Inalt Prea Sfințitul (IPS) Părinte Episcop Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie la paraclisul reședinței episcopale din Huși.
În cuvântul de învățătură, Ierarhul Hușilor a amintit de Chivotul Legii, din perioada vechi testamentară, pe care l-a asemuit cu Maica Domnului.
Părinții Bisericii noastre o numesc pe Maica Domnului «a-tot-frumoasa» sau cea în care s-au sălășluit darurile suprafirești pe care Dumnezeu-Treimea le poate revărsa asupra omului.
Textele liturgice, inspirate din cuvintele Sfântului Apostol Pavel (Evrei 9, 1-7) care s-au citit la Apostol, o numesc pe Maica Domnului ca fiind «chivot sfânt, chivot poleit cu aur».
”Sărbătoarea aceasta are o legătură deosebită cu Vechiul Testament. Maica Domnului este numită de imnografi «chivotul cel sfânt al lui Dumnezeu».
Așa cum Chivotul Legământului era semnul prezenței lui Dumnezeu, locul unde se cobora slava lui Dumnezeu în chipul unui nor, tot așa, și Sfânta Fecioară Maria, în momentul în care a primit vestea de la Îngerul Gavriil că Îl va naște pe Dumnezeu-Fiul, cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi, puterea Celui Preaînalt a umbrit-o. Până astăzi evreii așteaptă găsirea chivotului Legii, al Legământului. Moise a călătorit 40 de ani în pustie, împreună cu poporul ales, având în mijlocul lor chivotul Legii, ferecat cu aur, construit dintr-un lemn nestricăcios.

Chivotul adăpostea năstrapa cu mană, toiagul lui Aaron și Tablele Legii, primite de Moise pe Muntele Sinai. Regele David aduce Chivotul Legii în Ierusalim, iar Solomon, după ce a zidit templul l-a așezat acolo. Prorocul Ieremia a ascuns chivotul Legământului pe Muntele Nebo, ca să nu fie profanat și distrus odată cu templul. De atunci nu se mai știe nimic de acesta”, a spus IPS Ignatie.
Inalt Prea Sfinția Sa a menționat că obiectele care se regăseau în Chivotul Legii (vasul cu mană, toiagul lui Aaron, care a odrăslit, și Tablele Legii) au câte un corespondent desăvârșit în Noul Testament.
Maica Domnului este cea care a intrat în Sfânta Sfintelor, acolo unde intra arhiereul Legii Vechi o dată pe an.
Maica Domnului este cea din care se întrupează Arhiereul cel Veșnic, Iisus Hristos. Ea este «chivotul cel însuflețit».
Se poate constata legătura indisolubilă dintre sărbătoarea de astăzi și textele vechi testamentare, care ne vorbesc despre Chivotul Legământului. Laitmotivul sărbătorii de astăzi este «chivotul». Maica Domnului este «chivotul» în care a fost așezată mana, despre care știm că, în Legea Harului, este Sfânta Împărtășanie.
”Toiagul lui Aaron care a odrăslit este chipul fecioriei Maicii Domnului, iar Tablele Legii sunt Legea Harului, pe care Hristos a adus-o odată cu întruparea Sa. Maica Domnului să ne ajute să devenim un «chivot» în care Hristos să se întrupeze!”, a mai mentionat IPS Ignatie, episcopul Husilor.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.