Tue. Nov 30th, 2021

Investiție de la bugetul CJ pentru reabilitarea băilor de la Ghermănești

2 min read

Consiliul Județean Vaslui va aloca peste 31 milioane de lei pentru reabilitarea băilor de la Ghermănești. Decizia autorităților județene vine după ce mai mulți ani a fost căutată o sursă de finanțare a proiectului. Cum demersurile realizate în acest sens nu au dat rezultate, conducerea CJ-ului a decis să investească de la bugetul local pentru înființarea centrului medico social.
Consiliul Județean Vaslui a aprobat documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Centrul de Asistență Medico – Socială Ghermănesti”. Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local avaloarea totală fiind de 31.827.753 lei inclusiv TVA. CJ Vaslui deține dreptul de proprietate asupra imobilului Centrul de Asistență Medico-Socială Ghermănești.
Corpurile de clădire ce compun Centrul de Asistență de la Ghermănești se află într-o stare avansată de degradare ca urmare a acțiunii seismelor, a infiltrării de ape pluviale și a vechimii acestora. Pe durata de viață a clădirilor au fost realizate doar lucrări de igienizare și reparații curente. Nu au existat intervenții structurale care să conducă la sporirea gradului de asigurare seismică. Având în vedere starea actuală a construcțiilor, în vederea punerii în siguranță a clădirilor, a utilizatorilor acestora și pentru îndeplinirea cerinţelor seismice se impunea realizarea unei expertize tehnice.
După finalizarea investițiilor, Centrul Medical de la Ghermănești se va alătura celorlalte centre existente la Băcești, Codăești și Tutova. Practic, în aceste centre vor fi internați oameni cu diferite afecțiuni, care au nevoie de tratamente pentru recuperare fizică și psihică.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.