Thu. Sep 16th, 2021

Un important proiect de hotărâre, pentru multi vasluieni, ajuns în dezbatere publică

2 min read

Impozitele și taxele locale pentru anul 2021, precum și taxele speciale, în municipiul Vaslui, ar urma să se indexeze cu 3,8%, în timp ce bonificațiile pentru viitorul an fiscal se mențin la nivelul de 10%, fie că este vorba de impozitele pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport.
Este proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, proiect aflat pe site-ul primăriei Vaslui, un proiect la care primarul Vasile Pavăl și aparatul primăriei au muncit o bună perioadă de timp.
Sunt și câteva elemente de care va trebui să țineți seama, dacă vă găsiți în una din situațiile de mai jos, la art. 9.

1) Impozitul pe clădiri pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan, se majorează, conform Regulamentului care constituie Anexa nr. 6, la prezenta hotărâre, astfel:
    a) cu 300%, pentru punctajul procentual între 30,00% și 59,99%;
    b) cu 400%, pentru punctajul procentual între 60,00% și 79,99%;
    c) cu 500%, pentru punctajul procentual între 80,00% și 100,00%.
2) Impozitul pe teren pentru terenurile neîngrijite, altele decât cele agricole, situate în intravilan, se majorează, conform Regulamentului care constituie Anexa nr. 6 la prezenta hotărâre, astfel:
    a) cu 250%, pentru punctajul procentual de 50%;
    b) cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%.
3) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin.1 si alin. 2, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale”.

În plus, „Creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de către debitori”.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.