Wed. May 12th, 2021

Conducerea ISJ face un apel către agenții economici din județ

1 min read

Agenții economici care doresc să școlarizeze elevi pentru anul școlar 2021-2022, în învățământul profesional și dual, mai au la dispoziție câteva zile pentru a transmite solicitările de școlarizare.
Pentru corelarea planului de școlarizare cu necesarul de forță de muncă la nivel local, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui lansează un apel către agenții economici, pentru a se implica în stabilirea unui plan de școlarizare realist prin completarea și transmiterea solicitărilor: către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic – solicitările de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar viitor, care se vor face conform modelului de solicitare prevăzut în Anexa 1 la OMEN 5578/2020, prin e-mail la adresa registratura.cndipt@gmail.com, respectiv către unitățile de învățământ profesional și tehnic sau Inspectoratul Școlar Județean Vaslui – solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar viitor, conform modelului prevăzut în Anexa 2 la OMEN 5578/2020. Termenul de depunere este 13 noiembrie 2020. Anexele 1 și 2 la OMEN 5578/2020 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul profesional și în cel dual, pentru anul școlar 2021-2022, se regăsesc pe site-ul ISJ Vaslui, la secțiunea Curriculum și inspecție/Discipline Tehnice, sau pe site-ul http://www.alegetidrumul.ro/.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.