Tue. Nov 30th, 2021

Zece membri pentru a forma un sindicat

3 min read

S-a modificat Legea privind dialogul social

După îndelungi dezbateri și consultări cu reprezentanții partenerilor sociali, care au avut loc pe parcursul a peste 20 de ședințe în decurs de doi ani, Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, condusă de deputatul PSD de Vaslui, Adrian Solomon, a finalizat dezbaterile asupra Propunerii legislative privind dialogul social – Plx 715/2018.
Propunerea legislativă își propune să îmbunătățească cadrul de reglementare privind desfășurarea dialogului social în România, atât bipartit, cât și tripartit, propunând o nouă Lege a dialogului social, concomitent cu abrogarea legii existente.
Lărgirea conținutului contractelor colective de muncă prin includerea, printre altele, a măsurilor privind armonizarea vieții de familie cu obiectivele profesionale, ca aspect care ține de asigurarea calității muncii, reprezintă un progres față de reglementarea anterioară.

Principalele modificări legislative care au fost aduse se referă la:

-Introducerea noțiunii de lucrător independent în scopul obținerii dreptului acestora de a constitui sau de a adera la un sindicat. Acest drept le este recunoscut și șomerilor;
-Stabilirea unei proceduri clare de alegere a reprezentanților angajaților, de comun acord cu angajatorul, în funcție de numărul total de angajați;
-Modificarea numărului de angajați necesar constituirii unui sindicat, de la cel puțin 3, la cel puțin 10 angajați din aceeași unitate sau cel puțin 20 de angajați din unități diferite ale aceluiași sector de activitate;
-Eliminarea obligației, pentru angajatorii unde nu sunt constituite sindicate, de a organiza sesiuni publice de informare, privind drepturile individuale și colective ale angajaților. Aceasta se transformă în obligația de a permite organizarea acestor sesiuni, de către și la cererea federațiilor sindicale din sectorul de activitate.
-Scăderea procentului de reprezentativitate, la nivel de sector de activitate sau grup de unități – sunt reprezentative organizațiile sindicale care cumulează un număr de cel puțin 5% din efectivul angajaților din sectorul de activitate sau din grupul de unități, după caz;
-Menținerea procentului de reprezentativitate la nivel de unitate, respectiv jumătate plus unu din numărul total al angajaților unității;
-Introducerea obligativității negocierii colective la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați și la nivel de sector de activitate.
-Modificarea inițierii negocierii colective, în sensul în care ea va aparține oricăruia dintre partenerii sociali, nemaifiind obligația angajatorului.
-Introducerea posibilității organizațiilor sindicale care nu sunt semnatare ale contractului colectiv de muncă de a adera ulterior la acesta.

Totodată, se elimină condiționarea aderării la contract de acordul părților semnatare, fiind necesară o simplă notificare transmisă către depozitar, însoțită de dovada reprezentativității organizației.
În unitățile în care nu sunt organizate sindicate, hotărârea de declarare a grevei se ia de către reprezentanții angajaților, cu acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității;
-Eliminarea obligației de a transmite angajatorului, în scris, individual, retragerea din grevă a unui angajat;
-Introducerea posibilității sancționării organizatorilor grevei în situația continuării grevei, după declararea acesteia ca ilegală;

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.