Thu. Dec 3rd, 2020

Multi copii săraci din Vinderei vor primi tablete

3 min read

Pe 30 octombrie, familiile sărace din comuna Vinderei sunt așteptate la primărie, pentru a depune dosarele, în vederea obținerii de tablete, pe baza unui program guvernamental. Primarul comunei, tânărul Ionuț Ghiur (foto), face un apel către populație să respecte termenul legal, pentru aduce documentele stabilite de lege.
Pana pe 30 octombrie, familiile sărace din comuna Vinderei sunt așteptate la primărie, pentru a depune dosarele, în vederea obținerii de tablete, pe baza unui program guvernamental. Primarul comunei, tânărul și energicul Ionuț Ghiur, face un apel către populație să respecte termenul legal, pentru aduce documentele stabilite de lege.
Dosarele se depun la învățători și diriginți.

Criterii generale și specifice:

Se aprobă criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziționa prin Programul Național „ȘCOALA DE ACASĂ“, astfel:

1.Criteriile generale pentru selecția primară a beneficiarilor Programului Național „ȘCOALA DE ACASĂ“ sunt:
  a) elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională), înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ de stat;
  b) elevii proveniți din medii defavorizate;
2. Criteriile specifice pentru selecția beneficiarilor programului sunt:
  a) elevii ale căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
  b) elevii care nu dețin în folosință personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
  c) elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
3. Suplimentar, criteriu de departajare stabilit de CA al ISJ Vaslui:
  Departajarea în cadrul fiecărui criteriu specific se va face în ordinea crescătoare a venitului net pe fiecare membru de familie.
Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
  1. Cerere de solicitare a dispozitivelor (formularul tipizat se găsește la secretariatul unității școlare);
  2. Copii după certificatele de naștere sau CI, după caz, la toți membrii familiei;
  3. Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului dacă este major, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al programului, după caz, nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiunea la internet(formularul tipizat se găsește la secretariatul unității școlare);
  4. Declarația pe propria răspundere pentru elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet(formularul tipizat se găsește la secretariatul unității școlare);
  5. Adeverință cu venitul brut/membru de familie realizat pe luna septembrie 2020 de către părinți, reprezentanți legali. În situația în care unul dintre părinți/ambii părinți nu au venituri, se va prezenta declarație pe propria raspundere că în luna septembrie 2020 unul dintre părinți/ambii părinți nu au realizat venituri de niciun fel.
    Dacă unul dintre părinți este șomer/ambii părinți sunt șomeri, se vor prezenta cupoanele de șomaj din luna septembrie 2020.
    În cazul părinților pensionari se va prezenta cuponul de pensie din luna septembrie 2020.
  6. Copie după sentința de divorț și cuponul de pensie alimentară, dacă este cazul;
  7. Copie după certificatul de deces și cupon pensie de urmaș pentru copiii orfani, dacă este cazul;
  8. Ancheta socială de la Primărie că familia nu realizează alte venituri și nu deține terenuri maxim 20000 mp.;
  9. Adeverință de la Administrația Financiară pentru ambii părinți că nu sunt în evidență cu venituri impozabile ( se eliberează de ANAF)

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.