Sun. Jun 20th, 2021

IN ATENTIA STRUCTURILOR SPORTIVE

2 min read

Conform Ordinului M.T.S. nr. 1199/15.09.2020, publicat în Monitorul Oficial nr.849/16.09.2020, sunt stabilite Normele metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță.
Beneficiarii de voucher sunt copiii născuți în perioada 01.01.2005-31.12.2014, care se legitimează pentru prima dată la un club sportiv deținător de certificat de identitate sportivă, în perioada 08 septembrie 2020 – 30 noiembrie 2020, în vederea practicării sportului de performanță.

Solicitarea acordării voucherului se face pe baza următoarelor documente:

  • Cerere pentru acordarea ajutorului financiar sub formă de voucher – anexa nr.1, însoțită de:
  • Certificat de naștere (original șicopie);
  • Act de identitate părinte/reprezentant legal (original șicopie);
  • Legitimație sportivă(original șicopie);
  • Declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal – anexa nr. 4.

Cererea de solicitare acordare voucher și declarația pe propria răspundere se întocmesc de reprezentantul legal/tutore al copilului și se depun în vederea centralizării la clubul sportiv la care copilul a fost legitimat.

Pe baza cererilor de acordare a voucherului, cluburile sportive vor întocmi un centralizator, care va fi transmis, către D.J.S.T. Centralizatorul va fi întocmit după verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și documentele justificative anexate.
Situația centralizatoare va conține în mod obligatoriu numele, prenumele, codul numeric personal ale copilului în vederea emiterii voucherului, seria și numărul legitimației acestuiala ramura de sport înscrisă în Certificatul de Identitate Sportivă, data eliberării legitimației -anexa nr. 2.
Centralizatorul va fi întocmit în două exemplare și va fi depus la D.J.S.T. și va conține sub semnătură, în mod obligatoriu, mențiunea, ”sub sancțiunile codului penal pentru fals în declarații, certificăm că datele înscrise în prezentul centralizator corespund cu realitatea”.

”Actul normativ cu anexele aferente se poate consulta pe site-ul www.mts.ro.
Pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie pe adresa de mail: djst.vaslui@mts.ro şi la nr. de tel: 0734737707 – Gherguţ Virgil”, ne-a transmis Raducu Tatu, director al Directiei Judetene pentru Tineret si Sport Vaslui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.