Sun. Jun 20th, 2021

Vama Leușeni, blocata

3 min read

Vasluienii mai au de așteptat pentru a ajunge la Chișinău!

Acum cateva zile, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică din Republica Moldova a aprobat noile condiții în care cetățenii străini – inclusiv cei din România – pot intra în țara vecină. Sunt mulți vasluieni care și-ar dori să ajungă la Chișinău, însă este bine de știut că nu vor putea trece prin vama Leușeni decât în anumite condiții.
Conform deciziei din 28 septembrie, „persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, și vin, direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor completa, în mod obligatoriu Fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate.
Exceptie de la prevederile în cauză se stabilesc pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 zile în locurile determinate:

– conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
– persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
-elevii/studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal.
– persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
-persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova și contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;
-lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;
-titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
-persoane în tranzit;
-observatori internaționali la alegerile pentru funcția de -al
-Presedintele Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;
-jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Comunicăm că scutirea de la completarea Declarației pe proprie răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile se stabilește exclusiv la intrarea în Republica Moldova, la prezentarea documentelor confirmative conexe scopului călătoriei”, anunță Poliția de Frontieră moldovenească.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.