Sun. Oct 25th, 2020

“Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”

2 min read

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 716 din 27 august 2020 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice
nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”, până la data de 15.10.2020 inclusiv, în cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui au fost primite şi
înregistrate un număr total de 568 cereri de înscriere în Registrul judeţean de evidenţă al beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, reprezentând persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 și persoane juridice, pentru un număr total de 53.623 familii de albine
înregistrate pe raza judeţului Vaslui.
Precizăm faptul că, pentru a fi eligibil acordării acestei forme de sprijin financiar, fiecare solicitant a avut obligaţia de a îndeplini cumulativ o serie de criterii de eligibilitate, precum identificarea familiilor de albine în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională
pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G.K. Constantinescu” – Oficiul judeţean de zootehnie Vaslui dar și atestarea înregistrării familiilor de albine la Direcţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui.
Așadar, urmare a efectuării procedurilor de verificare și înregistrare a apicultorilor în evidențele Registrului judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar din sectorul
apicol, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui a decontat în termen de două zile, respectiv în 23 – 24 septembrie 2020, sumele eligibile pentru 568 apicultori, în valoare de 1.340.575 lei. ”Astfel, în data de 23.09.2020 s-au efectuat plăţi pentru 260 beneficiari în valoare de 619.425 lei iar în următoarea zi a fost decontată suma de 721.150 lei, reprezentând sprijin financiar pentru 308 apicultori.
Ȋn baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251 / 2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, reamintim apicultorilor
vasluieni obligaţia ca, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, să transmită către Oficiul Judeţean de Zootehnie Vaslui declarația pe propria răspundere cu numărul de stupi
identificați pregătiți pentru iernare”, ne-a transmis Gigel Crudu, director executiv al Directiei pentru Agricultura a Judetului Vaslui.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.