Fri. Dec 4th, 2020

Uniunea Europeană aloca fonduri pentru IMM-urile din județ

2 min read

Sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) este o prioritate, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național, deoarece această numeroasă categorie de agenți economici, mai dinamici și mai flexibili decât societățile mari, constituie coloana vertebrală a oricărei economii moderne.
În vederea menținerii și dezvoltării avantajelor competitive, principalele provocări la care IMM-urile trebuie să răspundă, se referă la: adaptare rapidă la semnalele pieței, îmbunătățire continuă a produselor și serviciilor livrate – prin asimilarea progresului tehnologic și inovării, servicii incorporate în produse, diferențiere prin: competențe specifice, marketing de nișă, costuri reduse, personal instruit pe termen lung.
Programul Operațional Regional 2014-2020 vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale IMM-urilor, relansând apelul de proiecte pentru PI 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.
Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii cu o vechime mai mare de 1 an, interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul dezvoltării activității desfășurate, cât și în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).
Sprijinul oferit prin Regio are în vedere încurajarea IMM-urilor inovative, care își propun să exploateze potențialul inovativ propriu sau al pieței, în promovarea operațiunilor de afaceri, prin următoarele tipuri de activități:
Lucrări de construire/ extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente;
Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe; achiziționarea de instalații/ echipamente specifice in scopul obținerii unei economii de energie;
La nivelul Regiunii Nord-Est, alocarea financiară disponibilă acestei priorități este de 26,26 mil.Euro, iar valoarea grantului este cuprinsă între minim 1,5 mil Euro și maxim 6 mil Euro, cu o contribuție a a beneficiarului de 30% (pentru întreprinderi mici) și 40% (pentru întreprinderi mijlocii).
Depunerea cererilor de finanțare se va face prin intermediul aplicației electronice MySMIS, în perioada 30 octombrie 2020 ora 12:00- 30 noiembrie 2020 ora 12:00.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.