Wed. Jan 20th, 2021

Măsuri de protejare împotriva COVID-19 pe raza județului Vaslui

3 min read

Ca urmare a adresei Direcției de Sănătate Publică Vaslui nr. 15509/ 01.09.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – județul Vaslui cu numărul 13827/ 01.09.2020 prin care se aduce la cunoștința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui faptul că rata de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în județul Vaslui, în ultimele 14 zile, este de 0,8 ‰ de locuitori, astăzi 01 septembrie 2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vaslui întrunit în ședință extraordinară a adoptat Hotărârea nr. 20 prin care începând cu data de 01.09.2020, ora 00:00, se prelungește măsura privind obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât nasul și gura să fie acoperite, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise de pe teritoriul județului Vaslui, în grupuri de mai mult de 3 persoane care nu sunt membri ai aceleiași familii, spații cum ar fi: piețele agro-alimentare, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane etc), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, pe toată perioada de funcționare a acestor activități.
Administratorii/proprietarii spațiilor publice deschise afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție.
Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise, la nivelul județului Vaslui, organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit art.1, pct. 2 – 6, 6^1 – 6^3, 7 – 15 din H.G. nr. 668/ 2020, cu modificările și completările ulterioare.
Activităţile instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.
Organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise, fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.
Este permisă la nivelul județului Vaslui:

 1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;
 2. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi.
  Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.
  La nivelul județului Vaslui, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  Operatorii economici care desfăşoară activitatea în spaţiile prevăzute la art. 4 și 6 au obligaţia să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienţi la numărul locurilor pe scaune şi a oricăror activităţi care presupun interacţiunea fizică între clienţi.
  La nivelul județului Vaslui nu este permisă:
 3. activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.
 4. exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum şi a activităţii barurilor, cluburilor şi discotecilor în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, în condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.
  La nivelul județului Vaslui este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.
  Măsurile dispuse în prezenta hotărâre vor fi aplicate pe perioada Stării de alertă, 01.09 -14.09.2020.

Cancelaria Prefectului Vaslui,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.