Fri. Sep 25th, 2020

Planificarea strategică a Municipiul Vaslui cu finantare Europeana de 19 mil euro

1 min read

Municipiul Vaslui, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “PLANIFICARE STRATEGICĂ
– MUNICIPIUL VASLUI”, cod SIPOCA 812, cod MySMIS 136326, cu finanțare nerambursabilă din Fondul Social European și de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, începând cu data de 18 mai 2020, până la data de 17 noiembrie 2021.
Bugetul proiectului este în valoare totală de 927.431,90 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 908.883,26 lei, compusă din valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European de 788.317,12 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 120.566,14 lei.
Contribuția proprie a Unitatii Admistrativ Teritoriale (UAT) Municipiul Vaslui este de 18.548,64 lei. Obiectivul generalObiectivul general al proiectului este întocmirea documentațiilor de planificare strategică pe termen lung la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Vaslui. Principalele activități propuse a se derula în cadrul proiectului sunt:
▪ Dezvoltarea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și
planificarea strategică pe termen lung;
▪ Informare şi comunicare ;
▪ Managementul proiectului. Rezultatele aşteptateRezultatele aşteptatesunt următoarele :
▪ Planul Strategic Instituțional al Municipiului Vaslui aferent anilor 2021-2022 elaborat și
aprobat;
▪ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui 2021-2027 elaborată și
aprobată;
▪ Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027 elaborat și aprobat.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.