Mon. Sep 21st, 2020

Mandatul sefei ISJ Vaslui a luat sfarsit

3 min read

Rezultatele sunt dintre cele mai bune

Vineri, 14 august, mandatul prof. Gabriela Plăcintă, inspectorul școlar general al Inspectoratului Scolar Județean Vaslui a luat sfarsit. Si a luat sfarsit cu regrete și gânduri bune din partea cadrelor didactice din județ. A fost, fără îndoială, un mandat al reușitelor. Gabriela Plăcintă a demonstrat că este unul dintre cei mai activi și mai buni dascăli din județ. A fost un manager bun și nepărtinitor, cu iubire pentru elevi si dascalii acestora. Și, mai presus de orice, în cei patru ani de mandat, inca actualul inspector școlar general a demonstrat că vrea să schimbe fața învățământului vasluian. În mandatul acesteia un numar de 212 școli și grădinițe au fost cuprinse în diverse programe de reparații, construcții noi sau modernizări, din care 69 sunt deja finalizate.
„Întreaga activitate a inspectorului școlar general a avut la bază convingerea că misiunea esențială este de a contribui substanțial la optimizarea tuturor activităților din domeniul învățământului, în armonie cu realitățile pieței europene a muncii, prin asigurarea accesului egal la educație, formare inițială și continuă de calitate, prin transformarea școlii în centru de resurse de învățare permanentă a întregii comunități locale, prin descentralizarea sistemului de învățământ preuniversitar și prin participarea la procesul decizional privind educația a tuturor actorilor sociali interesați.
În această perioadă, inspectorul școlar general s-a constituit în garant al învățământului de calitate prin promovarea culturi organizaționale centrate pe calitate și prin reconsiderarea argumentată a conceptului de calitate, din punctul de vedere al beneficiarului direct – elevul.
Apreciem că echipa inspectoratului școlar a trecut printr-un eficient proces de dezvoltare a competențelor profesionale, de cunoaștere a legislației generale și specifice, a competențelor manageriale. S-a acționat pentru îmbunătățirea sistemului de comunicare a informației, atât descendent, cât și ascendent, prin dotarea unităților de învățământ și conexe cu mijloace informatizate, prin dezvoltarea competențelor de utilizare a acestor mijloace. În această perioadă, organigrama Inspectoratului școlar Județean Vaslui a fost regândită pentru o funcționare cât mai eficientă”, se arată, printre altele, în bilanțul șefei ISJ Vaslui.
Adevărata provocare pentru învățământul din județul Vaslui, în toti acești ani, a reprezentat-o descentralizarea, transferul de autoritate, responsabilitate și resurse în privința luării deciziilor și a managementului general și financiar către unitățile de învățământ și comunitatea locală. Pașii realizați în acest sens sunt o continuare a măsurilor luate în anii precedenți.
La nivelul județului Vaslui, datele statistice din timpul mandatului prof. Gabriela Plăcinta indică faptul că rata abandonului scolar a rămas relativ constantă, în jurul procentului de 1,5%.
”Am încercat, cu fiecare treaptă parcursă, să consolidez rolul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, ca instituție de promovare a unui management educațional al calității care să faciliteze respectarea standardelor naționale și a indicatorilor de performanță în activitățile de predare-învățare și managementul unităților și instituțiilor de învățământ.
Au rezultat multe unități școlare reconstruite din temelii prin diferite programe și, în consecință, mulți copii fericiți, care învață în școli noi-nouțe. Toate eforturile mele s-au îndreptat spre cultivarea excelenței și a calității, spre promovarea culturii autentice, a tradițiilor și a portului popular.
Tuturor colaboratorilor mei de nădejde, tuturor celor cu care am reușit să realizez lucruri marcate de trăinicie, cruțate de efemer le spun doar atat: deplina mea recunoștință!”.

Dorelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes and modify by Boghiu Marius.